Biedrības "Nepaliec Viens" darbība tiek vērsta, lai veicinātu sociālo līdzdarbību, sniegtu atbalstu bērniem, jauniešiem, darba spējīgām personām, personām ar īpašām vajadzībām un senioriem, kam tas ir nepieciešams. Biedrība rīko un līdzdarbojas dažādos konkursos, labdarības pasākumos, koncertos, ceļojumos un citās aktivitātes, kuras nav pretrunā ar kristīgo morāli.

Aktivitāšu mērķos ietilpst:

 • atbalstīt un rīkot aktivitātes kuru pamatā ir kristīgās vērtības.Biedrība ''Nepaliec Viens''
 • atbalstīt un rīkot aktivitātes personu socializācijai un integrācijai sabiedrībā.
 • atbalstīt un rīkot aktivitātes ģimeņu stiprināšanai, un bērnu atbildīgai audzināšanai.

Darbības jomas:

 • sociālās labklājības veicināšana,
 • veselības veicināšana,
 • izglītojoši pasākumi,
 • pozitīvu emociju vairošana,
 • labdarības pasākumi,
 • ziedojumu vākšana un izlietošana ievērojot labdarības principus,
 • fizisku un juridisku personu un resursu iesaistīšana atbalsta un labdarības aktivitāšu īstenošanā.
 
Nepaliecviens.lv (līdz 2013.gadam kā BildēsparDzīvi.lv) atspoguļo arī nozīmīgas un pozitīvas ziņas par sociāli būtiskām norisēm Latvijā un ārpus tās robežām,- stāsta par cilvēkiem un cilvēku grupām, kurām nepieciešama kāda palīdzība un par cilvēkiem vai biedrībām, kuras gādā par nepieciešamo palīdzību. 
 
Biedrības "Nepaliec Viens" statūti, valde: izpilddirektors-Alfs Helmūts Trepšs, izpilddirektora vietnieks-Mārtiņš Hermansons (atjaunots jan.2018).
 
Biedrības "Nepaliec Viens" struktūrvienības daudzfunkcionālais centrs "Solis Augšup" (līdz 22.jūn.18 kā dienas centrsnolikums, vadītāja Diāna Mekša (atjaunots jan.2018).
 
Biedrības rīkotās un sadarbībā īstenotās aktivitātes un darbības kopsavilkums kalendārajā gadā:
 
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 
 
Aicinām atbalstīt biedrības aktivitātes, sniedzot palīdzību ne vien finansiāli, bet arī ar savu padomu, zināšanām un citiem Jums piederošiem resursiem.
Priekšlikumiem un atsauksmēm aicinām sazināties izmantojot saziņas veidni.
 
Ziedojumam ar bankas starpniecību
Biedrība "Nepaliec Viens"
Reģistrācijas numurs: LV40008052049
Juridiskā adrese: Mazā Krūmu iela 6-30, Rīga, LV-1069 
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811 
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
Sabiedriskā labuma statuss: Nr.79. 29.05.2008  VID SLO datu bāze
 
Struktūrvienība: Jauniešu Pastorālā Māja
Reģistrācijas numurs: 90011659433
Reģistrācijas datums: 2018.gada 28.marts
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis

Reģistrācijas numurs: 90011822428
Reģistrācijas datums: 2018.gada 29.marts
Adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002 
Banka: A/S Swedbank, konts: LV20HABA0551044676402 
Mērķis: Aktivitāšu īstenošanai vai cits mērķis
 
Ziedojumam ar PayPaL
 
Privātpersonas ziedojums ir attaisnotie izdevumi, kas kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma. To nosaka likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli''.
 
Juridiskām personām (līdz 2017.gada 31.decembrim) var samazināt apliekamo ienākumu par ziedoto summu saskaņā ar šā likuma 8.2 pantu, bet kopējais apliekamā ienākuma samazinājums nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma. To nosaka grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli''.
 
No 2018.gada uzņēmums par pārskata gada laikā veiktajiem ziedojumiem varēs piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu vienā no trim veidiem:
 • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
 • uzņēmums var samazināt nodokļa summu, kura aprēķināta par dividendēm. Šajā gadījumā atvieglojuma summa ir 75% no ziedotās summas (bet ne vairāk kā 20% no nodokļa summas, kura aprēķināta par dividendēm). Uzņēmums varēs piemērot atvieglojumu ziedotājiem, ja tas pārskata gada laikā ziedos sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētās funkcijas.
 
Gaismas skolas jauniešu darināta grāmatzīme.
Gaismas skolas jauniešu darināta grāmatzīme.
 
NepaliecViens.lv satura pavairošana ir atļauta vien kopā ar iepriekš saskaņotu atsauci par Nepaliec Viens, www.nepaliecviens.lv