ES fondu finansēts deinstucionalizācijas projekts, lai palielinātu institucionālai videi alternatīvu pakalpojunu pieejanību personas dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot pakalpojumu, vēlamies mazināt projektā iesaistīto bērnu sociālās mijiedarbības un komunikācijas traucējumus, uzlabot pašaprūpes prasmes un patstāvību, lai viņi spētu veiksmīgi funkcionēt pastāvošajā sabiedrībā.
 
Nometne bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm Jūrmalā 2019
Ikgadējā tikšanās - nometne ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Prieka, piedzīvojumu un foršas kopābūšanas caurstrāvotas dienas pašā vasaras pilnbriedā.
 
Kopā radoši un lustīgi pavadīt laiku, sveicot Zvaigznes dienā SAC iemītniekus, un darbiniekus, kuri sniedz ilgstošu sociālo aprūpi un rehabilitāciju cilvēkiem ar garīga rakstura un fiziskiem traucējumiem.
 
Tikšanās reizes rīko Jauniešu Pastorālā Māja (JPM) kurās kopīgi svinot, dodoties izbraukumos, spēlējoties, atpūšoties, gatavojos ēst, sportojot, priecājoties par kopā būšanu bērni. JPM jaunieši aicina jaunus brīvprātīgos, asistēt-gribošos vai arī vienkārši tos, kuri vēlas pavadīt skaistu pēcpusdienu ar skaistiem cilvēkiem.
 
Atbalsta grupa „Domubiedri’’ diabēta skartajiem un viņu tuviniekiem
Veiksmīgākai socializācijai un aktivitātēm diabēta risku mazināšanai.
 
Sadarbībā ar Dienas centru Rīdzene tiek rīkotas nodarbības topošajiem un esošajiem vecākiem, lai palīdzētu veiksmīgāk sagatavoties  pienākumiem un uzdevumiem pirms un pēc bērniņa ienākšanas ģimenē. Nodarbību mērkis ir palīdzēt arī sieviešu/māmiņu uzticības personām, lai veiksmīgāk ģimenei tiktu snegts nepieciešamais atbalsts.
 
Sociālās rehabilitācijas aktivitātes ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem (autismu).
Individuāla programma Jauniešiem sociālo un profesionālo prasmju iegūšanai un attīstīšanai.
Psihoemocionālais atbalsts vecākiem.
 
 
  
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs