Daudzfunkcionālais centrs „Solis Augšup” saņem Latvijas Autisma apvienības balvu nominācijā "Par atbalstošas un iekļaujošas vides veidošanu 2018".
 
Tikšanās ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm rudenī
Šoreiz notika rudens lapu krāsošana, stresa bumbu veidošana un muzikālās darbnīcas, lai kopā priecātos un svinētu dzīvi.
 
Iepazīstināt ar pielietojamo inventāru un materiālu ieviešanu, sensorās integrācijas elementu izmantošanu darbā ar bērniem un juaniešiem ar autiskā spektra traucējumiem.
 
Atbalsts vecākiem un speciālistiem saskarsmē ar bērniem ar autismu un citiem funkcionāliem traucējumiem
Seminārs vecākiem un speciālistiem: atbalsta lekcija-praktiskā nodarbība vecākiem un citiem interesentiem “Kā mācīties palīdzēt sev un dzīvot pilnvērtīgi, pēc sastapšanās ar bērna vai cita ģimenes locekļa saslimšanu (diagnozi)” un lekcija vecākiem, speciālistiem u.c. atbalsta personālam "Kā veicināt spēlēšanās prasmes bērnam ar AST?".
 
Ikgadējā tikšanās ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Tikšanās dienas bija patiesa prieka pilnas un tās bagātināja mūzika un dažādās aktivitātes.
 
Lekcijas ir paredzētas izpratnes veidošanai pedagogiem un atbalsta personālam, kā izprotot bērnu īpašās vajadzības, veidot pozitīvu sadarbību apmācības procesā.
 
Lekciju cikls par bezkļūdu apmācību, priekšā teikšanu, bērnu motivēšanu, pozitīvas sadarbības veidošanu un spēlēšanās prasmju attīstīšanu. Uzlabot un uzturēt savu emocionālo, fizisko un garīgo veselību, gan arī par citām aktuālām tēmām.
 
Latvijas Ergoterapeitu Asociācijas balvu nominācijā "Labās prakses piemērs ergoterapijā Latvijā"
 
Atbalsta grupa topošiem un esošiem vecākiem nodarbībās pirms un pēc mazuļa/-ļu piedzimšanas, ģimenes veiksmīgākai funkcionēšanai, mazuļa/-ļu drošai un labvēlīgai emocionālai un fizioloģiskai attīstībai.
 
Dienas centra „Solis Augšup” atklāšanas svētki 
Sociālā rehabilitācija ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar autismu. Jauniešiem individuāla programma sociālo un profesionālo prasmju iegūšanai un attīstīšanai. Psihoemocionālais atbalsts vecākiem.
 
Integrācijas un socializācijas veicināšana bērniem ar autismu dienas nometnē „Kopā jautri” 2018
Nometnes mērķis bija bērnu integrācija, socializācija un kopīga saturīga laika pavadīšana. Šo četru dienu laikā bērni ar autismu, kā arī viņu brāļi un māsas, ieguva jaunus draugus, atrada jaunas intereses un izmēģināja lietas, ko iespējams, nekad pirms tam nebija mēģinājuši.
 
Bērni un jaunieši, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, bieži jūtas atstumti un nesaprasti, jo smadzeņu darbības īpatnības viņiem liedz pilnvērtīgi komunicēt un uztvert pasauli vienotā veselumā. Šiem bērniem ir nepieciešama atbalstoša vide, lai ne tikai attīstītu ikdienā nepieciešamās prasmes, bet arī atklātu un pielietotu savas īpašās spējas. Tādēļ mēs, dienas centrā “Solis augšup”, veidojam specializētās darbnīcas, kurās jauniešiem ar autismu vienuviet būs iespēja saņemt individuāli izstrādātu sociālo rehabilitāciju, pilnveidoties un īstenot savus sapņus, kā arī iegūt draugus. Tikai kopā mums izdosies solis augšup!
 
Viesošanās mērķis bija iepriecināt SAC iemītniekus kopā svinot Zvaigznes Dienu. Sociālās aprūpes nams „Stūrīši" nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju cilvēkiem ar garīga rakstura un fiziskiem traucējumiem.
 
Atbalsta grupa „Domubiedri’’ diabēta skartajiem un viņu tuviniekiem
Veiksmīgākai socializācijai un aktivitātēm diabēta risku mazināšanai.
 
Sadarbībā ar Dienas centru Rīdzene tiek rīkotas nodarbības topošajiem un esošajiem vecākiem, lai palīdzētu veiksmīgāk sagatavoties  pienākumiem un uzdevumiem pirms un pēc bērniņa ienākšanas ģimenē. Nodarbību mērkis ir palīdzēt arī sieviešu/māmiņu uzticības personām, lai veiksmīgāk ģimenei tiktu snegts nepieciešamais atbalsts.
  
Apmeklētāji par brīvu var noteikt asinsspiedienu, veikt auguma un ķermeņa mērījumus, saņemt psiholoģisku atbalstu, uzzināt par medicīnas pakalpojumiem, socializācijas iespējām un atbalsta iespējām atkarību gadījumos. 
 
 
  
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs