Novusa klubs "Rīdzene"
Ir izveidots pēc novusa saspēļu dažāda vecuma dalībnieku iniciatīvas. Novusa saspēļu mērķis ir kognitīvo spēju veicināšana, intelektuālās saiknes uzturēšana līdzīgi domājošo cilvēku vidū. Satikot domubiedrus, būt saskarsmē, veidot un uzlabot prasmes individuāli un komandā. Kluba mērķis ir piedalīties dažāda līmeņa sacensībās Latvijā.
 
Sniegt iespēju jauniem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, kurā invaliditāte nav šķērslis cieņai, izaugsmei un neatkarībai. Jauniešiem dot iespēju uzņemties aktīvu lomu ceļā uz savu patstāvību, nodrošinot atbalstam pēctecību: veicināt pašaprūpes un patstāvības prasmju attīstīšanu, kopā meklēt veidus, kur un kā jaunietis var realizēt savas spējas sabiedrībā un profesionālajā vidē, atbalstīt jaunieti pēc mūsu programmas pabeigšanas uzsākot pirmos patstāvīgas dzīves soļus ārpus mūsu kopienas, tiem, kas nav spējīgi dzīvot patstāvīgi, dot mājvietu kopienā, kur izveidoti grupu dzīvokļi.
 
Atbalsta, satikšanās un personības izaugsmes vieta bērniem un jauniešiem. Kopīga telpa, tā ir īpaša vide, kurā bērniem un jauniešiem satikt citam citu. Vide, lai atklātu, ka mūsu kopābūšana ir vērtība. Brīvā gaisotnē būt kopā ar draugiem, dalīties iecerēs, kopā tās īstenot.
     
Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas un sociālo prasmju treniņa grupas bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem (autismu) un viņu ģimenēm.
  
Sadarbībā ar Dienas centru Rīdzene tiek rīkotas nodarbības topošajiem un esošajiem vecākiem, lai palīdzētu veiksmīgāk sagatavoties  pienākumiem un uzdevumiem pirms un pēc bērniņa ienākšanas ģimenē. Nodarbību mērkis ir palīdzēt arī sieviešu/māmiņu uzticības personām, lai veiksmīgāk ģimenei tiktu snegts nepieciešamais atbalsts.
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs