Materiāla palīdzība Latvijas novadiem un pagastiem 2011.gadā
Sadarbībā ar dažādām organizācijām tika nogādāti dažādu sezonu apģērbi gan bērniem, gan pieaugušajiem vairākos Latvijas novados un pagastos.
 
Rīgas Juglas vidusskolas dāvinājums

Pasniedēji, audzēkņi un viņu vecāki katrs pēc brīvas gribas sanesa dažādas noderīgas lietas bērniem un jauniešiem, piemēram, grāmatas, spēles, rotaļlietas, apģērbus un skolas piederumus, lai ar Rīgas Krusta draudzes diakonijas palīdzību šo sūtījumu un sirds vēlējumu nodotu tālāk.

Radošās aktivitātes ar ĢKC "Dzeguzīte" jauniešiem

Viesošanās mērķis bija apciemot bērnus, jauniešus, kā arī pasniedzējus, lai kopā radoši pavadītu laiku, veidojot kolāžas, kā arī rādītu un stāstītu jauniešiem par graffiti mākslu.

Aizlūgums un koncerts "Tu Neesi Viens 2011"
11.septembrī Sv.Pētera baznīcā apmeklētāji no dažādām pasaules valstīm vienojās pateicībā un aizlūgumā par cilvēci 21.gadsimtā.  

Starptautiskā apmaiņas programma jaunatnei „Atceries! Iededzies! Sauc līdzi!"
Neformālā jauniešu grupa „Versus" no Latvijas un daļa Itālijas jauniešu no organizācijas „Punto Missione Onlus", varēja īstenot savu ieceri – piedāvāt jauniešiem alternatīvu veidu, jautri un aktīvi pavadīt laiku kopā ar draugiem iepazīstot citu tautu kūltūru.

Atbalsts Talsu novada maznodrošinātajām ģimenēm

Labdarības projekts ''Ziemassvētki Tev un Man 2010'' Talsu novada mazturīgo ģimeņu, pirmskolu iestāžu un skolu mazāko klašu audzēkņu brīvpusdienām.

Augsto Tatru kalnos kopā ar sargenģeli
Bērnu nama "Selga" audzēkņu ceļojums kopā ar pasniedzējiem cauri Polijai, Slovākijai un Čehijai, apmeklējot Veļičkas sāls raktuves, augstos Tatru kalnus, Prāgu un citas vietas.

Zvaigznes diena sociālajā aprūpes namā „Stūrīši"

Viesošanās mērķis bija kopā ar iemītniekiem radoši un omulīgi pavadīt laiku, lai iepazītu un novērtētu iemītnieku radošās spējas, kā arī kopā svinētu Zvaigznes Dienu. Sociālās aprūpes nams „Stūrīši" nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju cilvēkiem ar garīga rakstura un fiziskiem traucējumiem.

Grāmata „Bioētika visiem"
Apspriedes par tik aktuālu jautājumu kā bioētika bieži vien ir pārāk neauglīgas, jo tās ne vienmēr pamatotas uz patiesām zināšanām par minēto jautājumu, un tās ietekmē dažādas ideoloģijas, kas traucē objektīvi spriest. Darbs « Bioētika visiem » mēģina atsaukties uz visu cilvēku gaidām, kuri vēlas saprast, kas ir Cilvēks un kā jaunās zināšanas medicīnā un zinātnē (tātad arī cilvēka gēnu jomā) viņam dod apbrīnojamas spējas. Ja cilvēks nemeklē gudrību, šīs zināšanas viņu var aizvest arī līdz neprātīgai rīcībai. « Bioētika visiem » saista filozofisku loģiku ar zinātnisku pieredzi un pārdomām, cienot un mīlot cilvēku.

Jauno māmiņu klubs „Ligzdiņa"
Sadarbībā ar Brīvprātīgo un atbalsta grupu centru (BAGC) un BAG Rīdzene, notiek jauno māmiņu kluba nodarbības, kurās ir iespēja sagatavoties ģimenes dzmedībām, kā arī klātienē saņemt padomus saistībā ar grūtniecību, dzemdībām. Kluba mērķis ir sniegt atbalstu vīriem, lai veiksmīgāk apzinātu savus jaunos pienākumus un uzdevumus. 

 
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs