Jauniešu projekta mērķis ir rast iespēju jauniešiem piedzīvot došanas prieku saviem vienaudžiem neierastās situācijās. Projektā ietvertās aktivitātes sasaucas ar pāvesta Franciska aicinājumiem jauniešiem - dāvāt sevi citu labā un veikt tuvākmīlestības darbus, it sevišķi  tiem, kuri ir visvājākie, un kuriem visvairāk ir vajadzīga palīdzība. Tas jauniešos attīstīs gribu dot citiem to, kas cilvēkam ir visskaistākais - mīlestību. Savukārt tas, kurš patiesi mīl, nemitīgi attīstas. Projektā Jauniešu Pastorālā Māja kopā ar Caritas Latvijā ir paredzējuši līdz 2016.gada augustam īstenot septiņas aktivitātes.

- "Solis pretī draudzībai" - izbraukums pie dabas ar ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
 
Kopskaitā 50 cilvēki (34 no Rīgas un 16 no Alūksnes un Balviem) devās uz Iecavu, lai apmeklētu Mini Zoo. Tās bija Rīgas ģimenes no Ticība un Gaisma kustības un Alūksnes rajona bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centra “Saulstariņi”, viņu vecāki, brāļi un māsas.
 

Projekta gaitā jaunieši no Latvijas un Ukrainas daloties savā pieredzē un iecerēs meklēs atbildes uz jautājumem par to, kas veido jauniešu domāšanu? Kādi tavas valsts informācijas līdzekļi ietekmē jauniešu domāšanu un apziņu? Kādu atbalstu šajā gadījumā piedāvā Eiropas Savienība? Ko tu pats dari un ko plāno darīt, lai pozitīvi ietekmētu sabiedrisko domāšanu un veidotu pasauli labāku? Ko var izdarīt ar vārda palīdzību?

 
Laivojot un atpūšoties notika sarunas un dziedātas dziesmas, gatavots ēdiens, kurts ugusnkurs, baudīta saule un peldēšanās, mācoties būt izpalīdzīgiem un būt sadraudzībā.
 
Dzintaros, no 3 līdz 7.jūlijam par 11 ģimeņu bērniem ar īpašām vajadzībām rūpējās brīvprātīgie jaunieši un profesionālie asistenti. Aktivitātes īstenošanā iesaistījās ASV armijas karavīri, Organizācija Caritas, Mātes Terēzes tuvākmīlestības ordeņa Žēlsirdības misionāri un Jauniešu Pastorālā Māja Nepaliec Viens.
 
Eiropas Ekonomikas zonas (EZF) finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammā "NVO projektu programma" ietvaros Sabiedrības integrācijas fonda projekts nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/064/007. Projekta īstenotājs ir Bāreņu biedrība „Saules bērni" sadarbībā ar partnera organizāciju biedrību „Nepaliec Viens". Projekts tiek īstenots kopš 2014. gada.
 

- Metodiskie ieteikumi pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un nevalstiskajām organizācijām, kas savā darbībā saskaras ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

 
Viesošanās mērķis bija iepriecināt SAC iemītniekus kopā svinot Zvaigznes Dienu. Sociālās aprūpes nams „Stūrīši" nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju cilvēkiem ar garīga rakstura un fiziskiem traucējumiem.
 
Sniegt atbalstu - būt uzklausītam, palīdzot līdzcilvēkiem pārvarēt psiholoģisko un sociālo krīzi.
 
Atbalsta grupa „Domubiedri’’ diabēta skartajiem un viņu tuviniekiem
Veiksmīgākai socializācijai un aktivitātēm diabēta risku mazināšanai.

Jauno Māmiņu (Ģimeņu) klubs „Ligzdiņa"
Sadarbībā ar Dienas centru Rīdzene tiek rīkotas nodarbības topošajiem un esošajiem vecākiem, lai palīdzētu veiksmīgāk sagatavoties  pienākumiem un uzdevumiem pirms un pēc bērniņa ienākšanas ģimenē. Nodarbību mērkis ir palīdzēt arī sieviešu/māmiņu uzticības personām, lai veiksmīgāk ģimenei tiktu snegts nepieciešamais atbalsts.
Biedrība "Nepaliec Viens" ar finansiālu atbalstu no Borisa un Ināras Teterevu fonda, programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros īsteno atbalsta grupu topošiem un esošiem vecākiem „Ligzdiņa” Rīgā.
 
 
  
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs