Iegūtie naudas līdzekļi tiks izlietoti bērnu un jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem brīvā laika aktivitātēm.
 
Apzinātības prakse vecākiem (Mindful Parenting), kuri audzina bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem, lai mazinātu stresu, kas saistīts ar tik izaicinošo un vienlaikus tik ļoti svarīgo uzdevumu – būt pietiekoši labiem vecākiem.
 
Pakalpojumi un projekti sadarbība ar RD Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu.
Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums ietver pasākumu kopumu (dažādus speciālistu konsultācijas un aktivitātes), kas vērsti uz personas sociālo prasmju un  pastāvīgo funkcionēšanas spēju uzlabošanu, iekļaušanos sabiedrībā, kā arī ietver bērnu vecāku informatīvo un psiholoģisko atbalstu.
Socializācijas grupu pakalpojums bērniem ar autiskā spektra traucējumiem ietver pasākumu kopumu, ar mērķi veicināt sociālo un komunikācijas prasmju attīstīšanu, iesaistoties dažādās spēlēs un aktivitātēs.
 
Jauniešu Pastorālās mājas pārstāve piedalījās vērtīgās un iedvesmojošās apmācībās Slovēnijā. Mācībās iegūtais, noteikti iedvesmos, lai arī turpmāk veiksmīgāk īstenotu sociāli iekļaujošas aktivitātes jauniešiem no dažādām sociālām grupām. 
 
Projektā “Piedzīvo citādo” daudzfunkcionālā centra “Solis augšup” sadarbībā ar Jauniešu Pastorālo māju un Riga Innovation Group (RIG) virtuālās realitātes speciālistiem tika radīta autisma virtuālā simulācija, kuras mēŗķis ir veicināt izpratni par autismu un empātiju pret cilvēkiem tā spektrā, it īpaši bērnu un jauniešu vidū.
 
Jauniešu Pastorālās Mājas projekts "Piedzīvo citādo" ir saņēmis Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atzinību.  Arī pēc projekta noslēguma turpinām iet uz skolām, stāstot par bērniem, kuri pasauli uztver citādi. Projekta ietvaros radītā Virtuālās realitātes pieredze ļauj nedaudz iejusties vienaudžu ar autiskā spektra traucējumiem izjūtās pie sensorās pārslodzes.
Paldies par augsto novērtējumu! Paldies katram, kas pielika savu roku, lai šis projekts taptu un izdotos! Turpinām darīt!
 
Tikšanās reizes rīko Jauniešu Pastorālā Māja (JPM) kurās kopīgi svinot, dodoties izbraukumos, spēlējoties, atpūšoties, gatavojos ēst, sportojot, priecājoties par kopā būšanu bērni. JPM jaunieši aicina jaunus brīvprātīgos, asistēt-gribošos vai arī vienkārši tos, kuri vēlas pavadīt skaistu pēcpusdienu ar skaistiem cilvēkiem.
  
Sadarbībā ar Dienas centru Rīdzene tiek rīkotas nodarbības topošajiem un esošajiem vecākiem, lai palīdzētu veiksmīgāk sagatavoties  pienākumiem un uzdevumiem pirms un pēc bērniņa ienākšanas ģimenē. Nodarbību mērkis ir palīdzēt arī sieviešu/māmiņu uzticības personām, lai veiksmīgāk ģimenei tiktu snegts nepieciešamais atbalsts.
 
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs