Jauniešu projekta mērķis ir rast iespēju jauniešiem piedzīvot došanas prieku saviem vienaudžiem neierastās situācijās. Projektā ietvertās aktivitātes sasaucas ar pāvesta Franciska aicinājumiem jauniešiem - dāvāt sevi citu labā un veikt tuvākmīlestības darbus, it sevišķi  tiem, kuri ir visvājākie, un kuriem visvairāk ir vajadzīga palīdzība. Tas jauniešos attīstīs gribu dot citiem to, kas cilvēkam ir visskaistākais - mīlestību. Savukārt tas, kurš patiesi mīl, nemitīgi attīstas. Projektā Jauniešu Pastorālā Māja kopā ar Caritas Latvijā ir paredzējuši no 2015.gada augustam līdz 2016.gada augustam īstenot septiņas aktivitātes.

 
Viesošanās mērķis bija iepriecināt SAC iemītniekus kopā svinot Zvaigznes Dienu. Sociālās aprūpes nams „Stūrīši" nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju cilvēkiem ar garīga rakstura un fiziskiem traucējumiem.
 
Jaunieši parādīja nelielu uzvedumu, kopā ar bērniem uzdāvināja bērniņam Jēzum dziesmu, spēlēja spēles, palīdzēja māsām pacienāt bērnus ar launagu.
Atbalsta grupa „Domubiedri’’ diabēta skartajiem un viņu tuviniekiem
Veiksmīgākai socializācijai un aktivitātēm diabēta risku mazināšanai.
 
Jauno Māmiņu (Ģimeņu) klubs „Ligzdiņa"
Sadarbībā ar Dienas centru Rīdzene tiek rīkotas nodarbības topošajiem un esošajiem vecākiem, lai palīdzētu veiksmīgāk sagatavoties  pienākumiem un uzdevumiem pirms un pēc bērniņa ienākšanas ģimenē. Nodarbību mērkis ir palīdzēt arī sieviešu/māmiņu uzticības personām, lai veiksmīgāk ģimenei tiktu snegts nepieciešamais atbalsts.
 
 
  
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs