Savu unikālo dāvanu atklāšana un lietošana
 
Izvērtējot cilvēku piemērotību konkrētu darbu un pienākumu veikšanai, mēs bieži ņemam vērā izglītību, pieredzi, iespaidīgus CV un dažādas personiskās īpašības. Bet vai mēs ņemam vērā arī cilvēkam raksturīgās dotības?
 Harijs Tumans: Civilizācijas pastāvēšanas stūrakmeņi
 
 
“Norietošās civilizācijās ir vērojams principā viens un tas pats procesu un parādību komplekss: vērtību krīze, ģimenes krīze, dzimstības krīze, tikumu degradācija, vispārēja korumpētība, politisko struktūru pārbirokratizācija un neefektivitāte utt. Kad sabiedrība zaudē ideālus un kopējas vērtības, kad par galveno vērtību kļūst nauda un bauda, iestājas neizbēgams morāles sabrukums un sabiedrības krahs. Ja katram rūp tikai savs labums un nav morāles bremžu, sabiedrības pamati sairst no iekšienes – tāpat kā sairst mēbele, kuru ilgi un neatlaidīgi grauž ķirmis.”
 
Tā civilizācijas dekadences iezīmes raksturo Harijs Tumans - izcils un aizrautīgs vēsturnieks, LU Vēstures un Filozofijas fakultātes profesors, viens no Latvijas vīru biedrības dibinātājiem vai vienkārši sirdsgudrs un domājošs cilvēks. Ar viņu arī šī saruna - par pagātni, tagadni un nākotni, par to, kurp virzāmies, par civilizācijas pastāvēšanas stūrakmeņiem un norietu. 
 
Uz klints malas
Viņš stāvēja,
Vērojot kaijas,
Kas ķērkdamas
Lidoja vējā
Virs jūras,
Zaudējot balsis
Viļņos.
Skarbi vaibsti
Dzīves triekti
Tam sejā,
Sirmi mati
Biezās cirtās
Vijās pār galvu,
Platos plecus
Taisnoja viedums,
Lepnums un spīts.
Zvejnieks
Zvejnieka dēls
Viņš bija.
Un zvejnieks
Arī viņa dēls.
Ko domāja
Šis vīrs,
Uz klints malas
Stāvot,
Vērojot kaijas,
Kas ķērkdamas
Lidoja vējā
Virs jūras,
Zaudējot balsis
Viļņos? -
Šī diena 
Vēl nebūs pēdējā.
Priekā! 
 
 
 -Billija Dallija-
 
Nākotnes plānošana nenoteiktības laikos
 
Noslēdzoties kārtējam kalendārajam gadam, atkal ir laiks pārdomām un gaidām, atskatoties uz aizvadīto gadu un gaidot nākamo. Kāds jums ir bijis šis gads - tāds, kā gaidījāt, labāks nekā cerējāt vai arī pilnīgi pretējs tam, ko gaidījāt?
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs