Ziemassvētkos un Jaunajā 2018.gadā
 
 
Bilde ©
 
 Nepieciešamība papildināt personīgās rezerves
 
 
Vārdam "rezerve" ir vairākas nozīmes un pielietojuma veidi. Tas, piemēram, var nozīmēt to niecīgo starpību, kad, ja kaut kas ir zem minimālā daudzuma, tad kaut kas nevar notikt vai arī turpmāk nav vēlams jeb iekārojams. Tā var būt robeža starp peļņu un zaudējumiem. Arī darba vietā. Ja jūsu kontā esošais pašu kapitāls - vērtspapīru vērtība, atņemot to, kas jums jāmaksā par brokeru pakalpojumiem, ir zemāka par uzturēšanas rezervi, brokeru sabiedrība var pieprasīt "papildus nodrošinājumu". Tas investoram var likt vai nu likvidēt savu pozīciju, vai arī veikt papildus investēšanu.
 Pārvarēt toksiskas dusmas
 
Pirms vairākiem gadiem mans tā laika boss mani nozīmēja vadīt darba grupu, kuras galvenais uzdevums bija atklāt galvenās mūsu uzņēmuma problēmas. Man tas bija politisks mīnu lauks, klasiska situācija, kurā uzvara nav iespējama. Šķiet, boss cerēja, ka es pasargāšu viņu no darba grupas negatīva vērtējuma, bet es to neizdarīju. 
 Zināt, kā un kad rīkoties pareizi
 
 
 
Nesenā spēlfilma "Sully" ataino notikumus, kuri saistīti ar ASV aviokompānijas reisu Nr. 1549, kura laikā lidmašīna pēc sadursmes ar putniem, kas izraisīja abu dzinēju bojājumus un to pilnīgu apstāšanos, bija spiesta veikt avārijas nosēšanos. Filma attēlo sekojošo izmeklēšanu, kura daudzos aspektos nebija labvēlīga drosmīgajam pilotam Česlijam "Sallijam" Sallenbergeram, kad Nacionālā Transporta un Drošības komiteja viņu pakļāva intensīvai izjautāšanai, lai noteiktu incidenta cēloņus.