Pārmaiņas - dzīves neizbēgama sastāvdaļa
 
 
Diezgan sens sakāmvārds vēsta, ka vienīgās neizbēgamās lietas dzīvē ir nāve un nodokļi. Tie divi paliek nemainīgi, vismaz lielākajā daļā valstu, taču ir vēl vismaz viena droša lieta, ar kuru mums visiem jāsastopas - pārmaiņas. Tikpat droši kā saules uzlekšana katru rītu austrumos, katra jauna diena nes sev līdzi kādas pārmaiņas, vienalga, gribam to vai negribam.
 
COVID-19 pandēmija, protams, radīja ļoti lielas izmaiņas. Un pēdējā laikā mēs dzirdam, ka līdztekus ar vīrusa nevēlamo atkal atgriešanos, kas radīs jaunus sociālos ierobežojumus un draud ar papildus noteikumiem, var parādīties arī citas lielas veselības problēmas.
 
Bet problēmas veselībā un medicīnā nav vienīgie iemesli masveida pārmaiņām mūsu dzīvē. Ekonomika gan valstu, gan pasaules mērogā šķiet nepastāvīgāka nekā jebkad agrāk. Līdz ar to, lēmumu pieņemšana, gan attiecībā uz mūsu biznesu, gan mūsu personīgo dzīvi, kļūst arvien sarežģītāka. Tehnoloģijas ir nepārtraukts pārmaiņu avots, un, ja vēlamies saglabāt konkurētspēju 21. gadsimta tirgū, mums pieprasa būt elastīgiem un spējīgiem pielāgoties. Arī mūsu nozarēs pārmaiņas ir pastāvīgs pavadonis - atkal, patīk tas vai nē.
 
Tātad, kā mums vajadzētu reaģēt? Man patīk vadības konsultanta Tima Kaita padoms, kurš saka: "Pārmaiņas bieži vien ir neērtas, taču tas nepadara tās par draudiem. Izmaiņas dod iespēju kļūt citādākam. Lielākajai daļai cilvēku pārmaiņas nepatīk, tādēļ neesiet tādi kā vairākums cilvēku. Ejiet uz priekšu un uz iespēju, ko piedāvā pārmaiņas reaģējiet ar mērķtiecību."
 
Tie ir gudri vārdi. Kamēr šķiet, ka visi pārējie cieš no sāpēm un pretojas pārmaiņām, mums ir iespēja tās pieņemt, unikāli pozicionējot sevi kā pārmaiņu atbalstītājus. Jāatzīst, ka to ir daudz vieglāk pateikt nekā īstenot. Tātad, kā mums to paveikt? Liels resurss, lai to paveiktu varētu būt ticība Dievam. Pārdomājiet dažas lietas, ko par pārmaiņām mums stāsta Bībele:
 
Dievs nemainās. Saskaroties ar pārmaiņu straumēm, tas palīdz atrast stabilitātes avotu, enkuru, kas attur mūs no novirzīšanās. Svētie Raksti māca, ka Dievs ir enkurs, kas pastāvīgi mainīgajā pasaulē paliek nemainīgs. "Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi" (Ebrejiem 13:8). "Vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, godība, varenība, spēks un vara no mūžības, tagad un mūžu mūžos" (Jūdas 1:25).
 
Nemainīgais Dievs nosaka arvien mainīgo nākotni. Vai vēlaties zināt, ka tad, kad notiek negaidītas, pat nevēlamas izmaiņas, varam ticēt, ka šo izmaiņu iznākums ir noteikts? Šo pārliecību mums sniedz ticība Dievam. "Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat" (Jeremijas 29:11). "Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas" (Jeremijas 33:3).
 
Dievs vienmēr ir ar mums. Ceļojot pa nepazīstamu teritoriju, vienmēr ir noderīgi, ja jums ir gids, kurš zina, kā sasniegt iecerēto galamērķi. "Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina" (Psalmi 23:4). "Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku" (Jesajas 41:10).
 
 
Roberts Dž.Tamasi
 
© 2022. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com.
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2022. 

 Bilde © Cru.org
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs