Pilnīga uzticēšanās prasa laiku
 
 
Bija laiki, kad vienkāršs rokasspiediens bija tikpat drošs apliecinājums kā līgums, ko parakstīja divas vai vairākas puses. Lielākoties tās dienas ir sen, sen pagājušas. Patiesībā pat parakstītie līgumi ne reti tiek lauzti un apstrīdēti biežāk, nekā mēs varētu iedomāties.
 
Tā rezultātā 21. gadsimta darbavietās mums ir jārisina vispārējais pieaugošais uzticēšanās trūkums gan mūsu profesionālajā, gan personīgajā dzīvē. Vairāk nekā 50 gadu manas uzņēmējdarbības pieredzes laikā esmu pieredzējis dramatiskas izmaiņas tajā, kā tiek uztverta biznesa un personiskā mijiedarbība un līgumi.
 
Pilnīga uzticēšanās prasa laiku. Uzticības veidošanai un uzturēšanai nav īsceļu, tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāatgriežas pie pamatprincipiem, kas mums sniegti Grāmatu grāmatā, Bībelē, kurai es pilnībā uzticos. Tā māca, kā mums vajadzētu rūpēties par citu labklājību, tāpat kā arī par savām interesēm.
 
Savas karjeras laikā apdrošināšanas biznesā esmu pieredzējis, cik svarīgi ir visos darījumos meklēt abpusēji izdevīgu pieeju. Tas, ka savas dzīves sākumā piedalījos dažādos komandu sporta veidos, palīdzēja man šādas domas attīstīt konceptuāli. Tomēr vislielākā ietekme ir nākusi no Dieva Vārdā atrodamo priekšrakstu mācīšanās, izpratnes un ievērošanas.
 
Pravietis Jesaja gandrīz pirms 3000 gadiem labi saprata uzticības jēdzienu. Vecās Derības Jesajas grāmatas vārdi joprojām ir patiesi arī šodien. Jesajas 2:22 ir padoms: "Nepaļaujieties uz cilvēku, kam tikai dvaša nāsīs, jo par ko gan tas turams?" Tas rezumē, kāpēc pilnīgai uzticībai ir vajadzīgs laiks. Cilvēces problēma ir grēks, tostarp vispārējā tieksme koncentrēties uz sevi. Tad Jesajas 12:2 mēs redzam pretstatu: "Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma; Viņš bija priekš manis pestīšana." Tā nav kļūda, ka Jesaja divreiz atkārto Viņa vārdu. Nekas nebija svarīgāks 8. gadsimtā pirms mūsu ēras. Nevis pravietis, bet visvarenais Dievs.
 
"Kam jūs uzticaties?" Es nesaku, ka neviens nav pelnījis uzticēšanos, taču mums ir jāuzmanās, kurš saņem mūsu uzticību, tostarp mēs paši, un jāņem vērā arī personīgie motīvi. Neatkarīgi no Dievam uzticētas dzīves, kas nodota Viņa kontrolei, mēs varam atklāt, ka neesam pilnīgi uzticami vai pat nespējam uzticēties savām domām un darbībām.
 
Pat ja mums ir pareizas attiecības ar mūsu Debesu Tēvu, mums joprojām ir jātiek galā ar savu grēcīgo dabu - ko daži Bībeles tulkojumi sauc par "miesu" - tik ilgi, kamēr mēs esam šeit uz šīs planētas. Kā mēs varam iemācīties kļūt uzticamāki un vairāk uzticēties citiem? Man ir lietderīgi būt saskarsmē ar nelielu, dievbijīgu vīru grupu, kuri laika gaitā ir pierādījuši, ka varu viņiem uzticēties, lai saņemtu palīdzību un padomus, pieņemot svarīgus dzīves lēmumus. Daudzu personisku lēmumu pieņemšanā esmu iemācījies paļauties arī uz savas sievas gudrību un atziņām.
 
Viens no maniem iecienītākajiem pantiem Svētajos Rakstos runā par uzticamības jautājumu. Psalmā 20:8 Izraēlas ķēniņš Dāvids pavēsta: "Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar Tā Kunga, mūsu Dieva, Vārdu." Tam es uzticos jau gadiem ilgi, un Dievs mani nekad nav pievīlis. Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lūdzu, apsveriet iespēju paļauties uz To Kungu, Kurš redz, zina un kontrolē visu, kas pastāv. Viņš ir nodarbojies ar radīšanu kopš pasaules pirmsākumiem - un dara to labi.
 
 
 
Džims Lenglijs
 
© 2022 Džims Lenglijs raksta jau vairāk kā 30 gadus, strādājot kā veselības apdrošināšanas aģents. Pēdējos gados viņa aizraušanās ar rakstīšanu pievērsusies viņa attiecībām ar Dievu. Viņa mērķis ir iedrošināt citus tuvoties. Džims ir ilggadējs CBMC biedrs un 2014. gadā sāka rakstīt "Fourth Quarter Strategies".
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2022. 

 Bilde © CBMC
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs