Vārdu kā ieroču izmantošana - vislabākajā veidā
 
 
Nelaiķis, Lielbritānijas premjerministrs Vinstons Čērčils bija sarežģīts cilvēks ar krāsainu dzīves gaitu. Viņš guva daudzus ievērojamus politiskus veikumus un sasniegumus, taču viņa darbības pirmajos gados bija arī vairākas pamatīgas neveiksmes. Par laimi viņam, Čērčilu šodien atceras, pateicoties viņa sasniegumiem vēlāk dzīvē. Viņa drosme kā līderim, mudināja Lielbritāniju un tās sabiedrotos sakaut Vāciju Otrajā pasaules karā, kad uzvara šķita ļoti maz ticama. 

Lai arī Čērčila panākumu svarīga daļa bija stratēģija, viņa labākais talants bija gudrais vārdu lietojums. Faktiski viņa prasmes verbālajā komunikācijā kļuva par Lielbritānijas labāko ieroci. Pateicoties rūpīgai vārdu izvēlei, Čērčils saprata, kā iedvesmot cilvēkus un saliedēt viņus ap nepopulārām idejām.

Lūk, dažu slavenā valstsvīra ievērojamāko un dažkārt humoristiskāko citātu izlase:
"Panākumi nav galīgi; neveiksme nav beigas: svarīga ir drosme turpināt."
"Cilvēki reizēm klūp pār patiesību, bet lielākā daļa no viņiem pieceļas un steidzas prom, it kā nekas nebūtu noticis." "Par mani - es esmu optimists - šķiet, ka nav lielas jēgas būt kaut kam citam."
"Panākumi ir klibošana no neveiksmes līdz neveiksmei, nezaudējot entuziasmu."
"Nepietiek ar to, ka mēs darām visu to labāko ko spējam, dažreiz mums ir jādara tas, kas ir nepieciešams."

Un, iespējams, Čērčila pazīstamākais paziņojums, kas tika izteikts 1941. gadā, II. pasaules kara vidū: "Nekad nepadodieties. Nekad nepadodies. Nekad, nekad, nekad, nekad, nekad - nekur, lielā vai mazā, lielā vai sīkā - nepadodieties, izņemot pārliecībā par godu un veselo saprātu. Nekad nepadodieties spēkam. Nekad nepadodieties ienaidnieka šķietami milzīgajam pārspēkam."

Katrs no šiem apgalvojumiem dod daudz vielas pārdomām. Lielbritānijas līderis noteikti saprata vārdu spēku. Bet viņš diez vai bija pirmais cilvēks, kurš to atzina. Tūkstošiem gadu agrāk senā Israēla ķēniņš Salamans paziņoja: "Vārdi īsta vīra mutē ir kā dziļi ūdeņi, un gudrības avots ir kā plata un strauja upe" (Salamana pamācības 18:4). Dažus pantus vēlāk, Salamans atzīmē: "Nāve un dzīvība stāv mēles varā; kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem" (Salamana pamācības 18:21).

Pāris nodaļas vēlāk mēs atrodam šādu runātā vārda novērtējumu: "Ja arī zelta un pērļu ir daudz pasaulē, tad sapratīgas lūpas ir cildenākais dārgakmens" (Salamana pamācības 20:15).

Mēs visi varam atcerēties reizes, kad esam dzirdējuši runājam cilvēkus bez lielas cieņas pret runāto vārdu. Varbūt jūs esat kļuvis par upuri kādam, kurš vārdus izmantoja kā ieroci, lai nodarītu kaitējumu, nevis visu klausītāju labā. Varbūt tāpēc Salamana pamācībās mēs atrodam šo brīdinājumu: "Kas piesarga savu muti un savu mēli, tas pasarga no bailēm savu dvēseli" (Salamana pamācības 21:23).

Šo patiesību pielietojums ir acīmredzams: ja mēs cenšamies vadīt vai ietekmēt citus, iespējams, motivēt viņus virzīties jaunā virzienā, mums ir jāatceras, ka mūsu vārdi var radīt lielas pārmaiņas. Ir svarīga mērķu un uzdevumu noteikšana, tāpat arī produktivitātes mērīšana un peļņas un zaudējumu apzināšana. Bet mūsu vārdi - neatkarīgi no tā, vai mēs tos izmantojam, lai pavēstītu redzējumu vai iedvesmotu un iedrošinātu - ir vieni no lielākajiem "ieročiem", kas ir mūsu rīcībā, cīnoties ar katras dienas izaicinājumiem.

 
Riks Boks
 
©2022, Unconventional Business NetworkResource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick Boxx," atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.unconventionalbusiness.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional Business", nodrošina "Five Keys to Growing a Business God’s Way."
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2022. 
 
 Bilde © psychologytoday
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs