Izvairīšanās no atkarības slazda
 
 
Ir ļoti skumji un kaitīgi, kad vecāki, uzņēmumi un pat valdības iestādes cieš neveiksmi vai atsakās - sekot saprātīgiem, laika pārbaudītiem Bībeles principiem. Vecāki turpina atbalstīt savus bērnus arī pieaugušā vecumā, vai nu tāpēc, ka jaunieši ir bezcerīgi iekrituši parādos, vai arī viņiem vienkārši trūkst motivācijas kustēties un atklāt izaicinājumus, vilšanos un atlīdzību, mācoties dzīvot patstāvīgi.

Daži uzņēmumi, iespējams, iejūtības vai līdzjūtības vārdā, turpina nodarbināt neproduktīvus un nemotivētus darbiniekus, baidoties, ka viņu atlaišana var radīt ciešanas un apgrūtināt viņu finansiālo saistību izpildi un apgādāt savas ģimenes.
 
Nesen es atklāju, ka ir nepieciešams atlaist cilvēku, ar kuru bija noslēgts līgums, lai veiktu tik ļoti nepieciešamos celtniecības darbus mūsu rančo invalīdiem un militārajiem veterāniem. Darbs nebija mazs - par tā paveikšanu izmaksātu vairāk nekā 70 000 ASV dolāru, taču vīrietis trīs reizes neieradās, lai paveiktu solīto darbu. Mēs pieņēmām darbā citu uzņēmumu, un darbs ir pabeigts. Lai gan šis darbuzņēmējs vēlāk izskaidroja dažas no problēmām, ar kurām viņš cīnījās, man joprojām bija darbs, kas bija jāpaveic, un viņš nebija izpildījis savu apņemšanos
 
Valdības ir bēdīgi slavenas ar to, ka rada atkarību cilvēkiem, kurus tās pārvalda. Tikai viens piemērs: pārtikas kuponu programma Amerikas Savienotajās Valstīs, ko pārvalda lauksaimniecības departaments, lepojas ar to, ka izplata visu laiku lielāko bezmaksas maltīšu un pārtikas kuponu apjomu - vairāk nekā 46 miljoniem cilvēku.
 
Tikmēr Nacionālā parka dienests, kuru vada ASV Iekšlietu departaments, nacionālo parku apmeklētājiem izsaka šādu lūgumu: "Lūdzu, nebarojiet dzīvniekus." Viņu skaidrojums ir tāds, ka "dzīvnieki kļūs atkarīgi no pienesumiem un neiemācīsies rūpēties par sevi".
 
Es pilnībā atbalstu palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kad viņiem ir likumīgas vajadzības, un Bībele apstiprina, cik svarīgi ir to darīt. Piemēram, Ecēhiēla 16:49 ir pārsteidzošs novērojums: "Redzi, tas bija tavas māsas Sodomas noziegums: lepnība, maizes pilnība un dzīve bez bēdām, tāda bija viņas un viņas meitu dzīve. Bet nabagam un trūkuma cietējam tā nesniedza palīdzīgu roku."
 
Mēs esam aicināti palīdzēt tiem, ar kuriem sastopamies un kuriem tas ir nepieciešams, taču Svētie Raksti arī brīdina nepalīdzēt cilvēkiem tādā veidā, ka tas rada pastāvīgu atkarību. Apustulis Pāvils, pievēršoties dīkstāves problēmai starp cilvēkiem, kuri bija daļa no senās baznīcas Tesalonīkē, deva šo pamācību: "Jo, kad bijām pie jums, mēs noteicām jums: ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst." (2. Tesaloniķiešiem 3:10).
 
Interesanti, ka līdzīgu aizliegumu Krievijas līderis Vladimirs Ļeņins prezentēja kā nepieciešamu sociālisma principu. Tas tika iekļauts Krievijas 1918. gada konstitūcijā. Ļeņina mērķis nebija veicināt kristietību un uzticēties Bībelei, bet pat viņš atzina šī ekonomiskā priekšraksta derīgumu.
 
Kā biznesa un profesionāliem vadītājiem mums jābūt iejūtīgiem un izsvērtiem par to cilvēku vajadzībām, kuri strādā mūsu labā un kopā ar mums. Bet mēs viņiem nodarām sliktu, ļaujot viņiem darīt mazāk nekā pieņemamu darbu apjomu. Kā norāda Salamana pamācības 16:26: "Strādnieks nopūlas paša labā, jo viņa mute viņu spiež strādāt."


 
Kens Korkovs
 
©2022, Kens Korkovs dzīvo Omahā, Nebraskā, ASV, kur viņš kalpo kā apgabala CBMC direktors. Šis teksts ar autora atļauju ir adaptēts no iknedēļas izdevuma "Fax of Life".
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2022. 
 
 Bilde © KeithBishop
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs