Incredible India 2.daļa
 
 2.daļa 
 
Satriecošā Indija (angļ.Incredible Indija). Pieejamā informācija publikācijās par Indijas vēsturi, ekonomiku, iedzīvotājiem un kultūru runā pati par sevi. Bet kāds cilvēkam rodas iespaids no tā, ko redz pats savām acīm?!? Piedāvājam bilžu stāstu par Indijas dažādām pilsētām trīs daļās.

Incredible India 1.daļa

1.daļa

 

Satriecošā Indija (angļ.Incredible Indija). Pieejamā informācija publikācijās par Indijas vēsturi, ekonomiku, iedzīvotājiem un kūltūru runā pati par sevi. Bet kāds cilvēkam rodas  iespaids no tā, ko redz pats savām acīm?!? Piedāvājam bilžu stāstu par Indijas dažādām pilsētām trīs daļās. 1.daļā - Mahatmas Gandija memoriāls Delī, Maharadžas pils Džaipurā, dejotājs un čūsku dīdītājs.

Lietvedības dokumentu rokasgrāmata

Pirmo reizi Latvijā vienā grāmatā tiek piedāvāta visa lietvedības dokumentu pakete – 114 dokumentu paraugi ar visiem nepieciešamajiem paskaidrojumiem, tiek piedāvāta metodika: kā bez liekas piepūles ātri apgūt visu lietvedības dokumentu izstrādi, noformēšanu atbilstoši jaunākajām lietvedību reglamentējošo tiesību-normatīvo aktu prasībām, pie kam 68 dokumentos sniegti Latvijā vēl nepublicēti skaidrojumi, praktiski padomi.
Cilvēka brīvā izvēle
 
  
Muzikāls uzvedums par cilvēku, viņa brīvo izvēli. Izpilda grupa Lifehouse.