Rīgas domes priekšsēdētājam M.Staķim

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam V.Kleinbergam

Finanšu un administrācijas lietu komitejas priekšsēdētājam M.Staķim

RD deputātiem un deputātu frakcijām:
Frakcija “Par!/PROGRESĪVIE”
Frakcija "Latvijas attīstībai"
Frakcija "Jaunā VIENOTĪBA"
Frakcija "Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Latvijas Reģionu Apvienība"
Frakcija "Jaunā konservatīvā partija"
 
 
Par plānotajām izmaiņām pašvaldības nodrošinātā aprūpes mājās pakalpojumā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 
  1. 2020.gada decembrī veikti grozījumi Invaliditātes likumā. Saistītā ar veiktajiem grozījumiem tiek virzīts pieņemšanai Ministru kabinetā noteikumu projekts “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”, kurš paredz ievērojami mainīt un paplašināt pakalpojumu bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, nosakot pavadoņa un asistenta pakalpojumus, kā arī vienlaikus, paredzot nodrošināt tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu un mainot pakalpojuma līdzšinējo piešķiršanas kārtību, proti, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli.
  2. Rīgas pašvaldībā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem aprūpes mājas pakalpojumu ir iespējams saņemt materiālā atbalsta veidā un pakalpojuma sniedzēja veidā, izvērtējot ģimenes ienākumus.
  3. Lai paplašinātu vecāku iespējas saņemt aprūpes mājās pakalpojumu bērniem dažādos veidos, kas vislabāk atbilst bērnu un ģimenes vajadzībām un vienlaikus nodrošinātu normatīvajos aktos paredzētās izmaiņas pakalpojumu saņemšanā no š.g. 1.jūlija, Rīgas domes Labklājības departaments ir izstrādājis grozījumus Rīgas domes 2020.gada 6.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, papildinot ar jaunu aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas veidu - individualizēts aprūpes mājās pakalpojumu.
  4. Paredzēts, ka:
   - šādu pakalpojuma veidu varēs piešķirt Rīgas Sociālā dienesta noteiktajos gadījumos pie jebkura Valsts informācijas sistēmā “Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs”reģistrēta aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēja.;
   - individualizētais aprūpes mājās pakalpojums ietver ne tikai bērna ar funkcionāliem traucējumiem individuālu aprūpi, bet var ietvert arī uzraudzību, pašaprūpes spēju   attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērna dzīvesvietā, ko nosaka arī Invaliditātes likuma grozījumi.
   - ģimenei tiek dota iespēja pakalpojuma sniedzēju izvēlēties pēc individuālām vajadzībām, izmantojot pašvaldības līdzmaksājumu (vaučeru), kas noteikts 490 euro apmērā mēnesī.
   - lai bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu individualizēto aprūpes mājās pakalpojumu, tāpat kā līdz šim tiks vērtētas bērna vecāku vai likumiskā pārstāvja spējas nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā kontekstā ar nodarbinātību vai citiem objektīviem iemesliem (piemēram, iespēja apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai dienas centru).
 
  1. Paredzēts, ka:Mēs, biedrības “Nepaliec viens” struktūrvienība Daudzfunkcionālais centrs “Solis augšup”, pārstāvot 56 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, uzskatām, ka Labklājības departamenta iesniegtie priekšlikumi ir atbalstāmi, īpaši pozitīvi novērtējot individualizētā aprūpes mājās pakalpojuma ieviešanas ieceri, kas sniegs būtisku atbalstu daudzu vecāku ikdienas un bērnu aprūpes vajadzību nodrošināšanas atvieglošanai. Līdz ar to, lūdzam atbalstīt iesniegtos grozījumus, piešķirot to īstenošanai nepieciešamos budžeta līdzekļus.
  2. Līdz šim dažādu iemeslu dēļ (mājsaimniecības ienākumu izvērtēšana, aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēju ar specifiskām zināšanām bērnu ar funkcionāliem traucējumiem trūkums, esošais pakalpojums nevar nodrošināt īpašas bērna vajadzības) vecāki nav bijuši motivēti izmantot aprūpes mājās pakalpojumu bērniem un izvēlējušies aprūpēt savus bērnus paši. Iesniegti priekšlikumi par var būtiski mainīt šo situāciju. Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka individualizētā pieeja mājas aprūpes pakalpojuma īstenošanā ir ļoti labs risinājums esošajā situācijā.
  3. lūdzam, Rīgas domes deputātus, frakciju pārstāvjus piešķirt papildus finansējumu Labklājības departamenta iesniegto priekšlikumu nodrošināšanai.
 
Biedrības “Nepaliec viens” vārdā
Daudzfunkcionālā centra “Solis augšup” vadītāja Diāna Mekša
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs