Vārds vai nauda

   Raksta autors Riks Bokss salīdzina divas kompānijas, kuras esot problēmu situācijā, rīkojas pavisam pretēji. Vai kompāniju rīcība palīdz nosargāt savu labo vārdu? Par to vairāk lasi rakstā.

Jūs varētu atcerēties, ka pirms daudziem gadiem Amerikā bija plaši izziņots izbīlis saistīts ar bezrecepšu pretsāpju medikamentu Tailenolu. Farmaceitiskais ražotājs Johnson & Johnson uzņēmās pilnu atbildību un uzreiz ķērās pie problēmām, kas bija radušās, šā procesa laikā tērējot milzu finansiālos līdzekļus. Kompānijas vadība bija nospraudusi sev par mērķi darīt to, kas bija pareizi, nerēķinoties ar izdevumiem.

Lai arī tobrīd tas nebija viņu mērķis, viņu ātrā un sirsnīgā reakcija nesa arī pozitīvus labumus. Godīgums, ar kuru viņi rīkojās šajā grūtajā situācijā, viņiem palīdzēja izveidot stipru, pozitīvu reputāciju. Galu galā tas palīdzēja augsti respektētajam biznesa žurnālam Wall Street Journal 2001. gadā izvēlēties viņus kā kompāniju ar vislabāko reputāciju Amerikas Savienotajās valstīs.

Ir interesanti pretstatīt Johnson & Johnson riepu ražotājkompānijai, kuru šis izdevums ievietoja tā paša saraksta pēdējā vietā. Šai kompānijai, kuru es nenosaukšu, arī bija krīze. Tajā bija iesaistītas riepas ar defektiem, kuras tikai vainotas vairāku nāvi nesošu negadījumu izraisīšanā. Pretēji iepriekš minētajam uzņēmumam, šī uzņēmuma vadītāji izlēma vainu novelt visos iespējamajos virzienos.

Vaina šajos negadījumos tika novelta uz gandrīz visiem, izņemot īstos vainīgos. Pagāja gadi, kamēr tika beigta tiesvedība saistīta ar šīm riepām, un pat finansiālie izlīgumi, kas tika panākti, turpināja likt cietušajiem un to ģimenēm just saprotamu nepatiku pret šo ražotāju.
 
Kura pieeja, jūsuprāt, bija pareiza? Pieņemt vainu un pēc iespējas tikt galā ar sekām, vai arī atteikties no atbildības, vainojot visus, izņemot patiesos vainīgos?

Bībeles Vecajā Derībā, Salamana pamācībās 22:1 ir teikts, "Laba slava der vairāk nekā liela bagātība, un labvēlīga nostāja no ļaužu puses ir labāka par sudrabu un zeltu. " Kad tiek rēķināta kompānijas vērtība, pirmkārt, vērā tiek ņemti tādi faktori, kā aktīvi, pasīvi, produktivitāte un tirgus vērtība. Kā gan var piešķirt mantisku vērtību kaut kam tik nesataustāmam kā labai reputācijai?

Tomēr patiesībā laba reputācija nav nopērkama par naudu. Tas ir tāpēc, ka to ir ļoti grūti iegūt, bet ļoti viegli pazaudēt. Cilvēks var pavadīt visu karjeru cenšoties iegūt solīdu reputāciju - labu vārdu - par godīgumu, sirsnību, taisnīgumu un nesavtību. Tomēr tas viss var tikt iznīcināts ļoti īsā laikā - ar meliem, neētisku kompromisu, nepārdomātu lēmumu, vai amorālu rīcību.

Tad kad kompānijas - vai indivīda - labais, respektablais vārds ir „sasmērēts", nekāds naudas daudzums nevar to atjaunot. Kā mums tiek atgādināts Salamana pamācībās 25:9-10, "Kārto savu lietu ar savu tuvāko un neatklāj kāda cita noslēpumus, lai par tevi nerunātu ļaunu tas, kas to dzirdētu, un lai tad tava nelabā slava nekad neizzustu."Riks Bokss


(Copyright 2006, Integrity Resource Center, Inc.) Adapted with permission from "Integrity Moments with Rick Boxx," a commentary on issues of integrity in the workplace from a Christian perspective. For more information about receiving Integrity Moments in their e-mail box, write to: and type "subscribe" in the subject line or visit his website, www.IntegrityResource.org.

 CBMC

1065 N. 115th Street, Suite 210 ? Omaha, Nebraska 68154 ? U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 E-Mail:


CBMC - LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents
(e-pasts: )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008. 


Bilde ©

 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs