Incredible India 3.daļa (noslēgums)

3.daļa 

 

Satriecošā Indija (angļ.Incredible Indija). Pieejamā informācija publikācijās par Indijas vēsturi, ekonomiku, iedzīvotājiem un kultūru runā pati par sevi. Bet kāds cilvēkam rodas iespaids no tā, ko redz pats savām acīm?!? Piedāvājam bilžu stāstu par Indijas dažādām pilsētām trīs daļās.

 
3.daļa - Vieta, kur Buda sāka savu mācību ar 5 saviem mācekļiem Varanasi, ceļš un lūgšanu akmens Stūpa (4-1gs. pmē), Gangas krastos, svētās pagremdēšanās svētki Gangā, Tirgoņi, saullēkts un svētki pie Gangas, svētā govīte.
 
 
 
Bildes ©Nepaliec Viens