Lietvedības dokumentu rokasgrāmata

Pirmo reizi Latvijā vienā grāmatā tiek piedāvāta visa lietvedības dokumentu pakete – 114 dokumentu paraugi ar visiem nepieciešamajiem paskaidrojumiem, tiek piedāvāta metodika: kā bez liekas piepūles ātri apgūt visu lietvedības dokumentu izstrādi, noformēšanu atbilstoši jaunākajām lietvedību reglamentējošo tiesību-normatīvo aktu prasībām, pie kam 68 dokumentos sniegti Latvijā vēl nepublicēti skaidrojumi, praktiski padomi.
Pirmo reizi Latvijā tik plašā mērogā atbilstoši Latvijas valsts likumdošanai un pasaules praksei, normām, etiķetei tiek apskatītas uzrunas formas (uzrunājot personas, amatpersonas, partnerus, titulētas personas u.c. (uzrunas formas grāmatā aizņem 3 lpp. A4 formātā), adrešu noformēšanas prasības, vizītkartes, jaunais Eiropas Curriculum vitae (CV).

Grāmatas mērķis ir sniegt praktisku palīdzību uzņēmējiem, lietvedības darbiniekiem, finanšu darbiniekiem, ierēdņiem, kursu klausītājiem, studentiem, skolēniem, katram cilvēkam, kuram jāizstrādā, jānoformē kāds dokuments.

Grāmatā sniegti praktiski ieteikumi par to, kā aizsargāt savus dokumentus no varbūtējiem dokumentu viltojumiem, kā ar dokumentu palīdzību pēc iespējas pasargāt sevi no varbūtējiem konfliktiem ar darbiniekiem, biznesa partneriem, citām personām, kā arī sniegti vēl nepublicēti skaidrojumi un praktiski padomi.

Uzņēmējiem tiek piedāvāta lietvedības dokumentu pakete ar nepieciešamajiem skaidrojumiem saskaņā ar DARBA LIKUMU (darba līgums + grozījumi, papildinājumi); vienošanās protokols par grozījumiem, papildinājumiem līgumos; sapulces protokols; rīkojumu dokumentu paraugi tai skaitā rīkojums sakarā ar konkursu; izziņas tai skaitā izziņa par darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu, darbinieka veicamo darbu u.tml.; amatu apraksta, darba kārtības noteikumu, lietvedības instrukcijas, lēmuma noformēšanas paraugi; oriģināldokumenta noraksts/ kopija/ izraksts; amatpersonas ziņojums; fiziskas personas (darbinieka) ziņojums, iesniegums, pieteikums, paskaidrojums.

Uzņēmējus varētu interesēt arī tādi dokumenti kā, piemēram, uzņēmumu līgumi ar juridiskajām personām, ar fiziskajām personām; organizācijas starptautiskās sarakstes veidlapa (ar juridisku spēku Latvijā un ārvalstīs); pilnvaras; akti; juridiskas personas iesniegums, pieteikums, ziņojums, paskaidrojums, dienesta vēstules tai skaitā reklāmas vēstules ar uzrunu un pieklājības noslēguma frāzēm, rekomendācija; oficiāli ielūgumi; svešvalodā rakstīta dokumenta tulkojuma pareizības juridisks apliecinājums u.c. dokumentu paraugi. Tiek skaidrotas valodu (valsts valodas, svešvalodu) lietošanas prasības dokumentos. Sniegts skaidrojums par elektroniskajiem dokumentiem.

Image

Piedāvāta dokumentu pakete potenciālajam konkursa dalībniekam:
  • motivācijas vēstule;
  • jaunais Eiropas Curriculum vitae (CV) un Eiropas Padomes piedāvātie Eiropas valodu prasmes standarti (ar grāmatas autores skaidrojumiem un ieteikumiem);
  • rekomendācija;
  • pieteikums konkursam.

Grāmatai ir 7 pielikumi, kuros pievienoti:
  • lietvedību un arhīvu regulējošo tiesību-normatīvo aktu saraksts, no kuriem svarīgākie tiesību-normatīvie akti pievienoti grāmatas pielikumā;
  • zinātnisko un akadēmisko titulu saīsinājumi latīņu (prasība oficiālajos dokumentos) un latviešu valodās;
  • titullapu paraugi (referāta, kursa darba, bakalaura darba, diplomdarba);
  • autores raksts “Sekretāres dienesta pienākumi” (pirmpublicējums žurnālā “SEKRETĀRE”, 2001. g. jūlijs).
Grāmata ir nopērkama izdevniecības MERKŪRIJS LAT interneta veikalā un grāmatu veikalos Latvijā. Grāmatas apjoms ir 233 lpp. A4 formātā.


Grāmatas autore: Dzintra Mirdza Behmane.

Latvijas Universitātes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras lektore, Mag. paed., grāmatas autore konsultē, apmāca lietvedībā Latvijas uzņēmumu: LATVIJAS GĀZE, LATVENERGO, LATTELEKOM, GRINDEKS, LMT, LATVIJAS FINIERIS, VALMIERAS STIKLAŠĶIEDRAS RŪPNĪCA, ministriju, pilsētu un rajonu pašvaldību, augstskolu, skolu u.c organizāciju darbiniekus, izstrādā lietvedības un arhīvu instruktīvi-metodiskos materiālus uzņēmumiem.


Bilde ©Dz.Behmane

 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs