quotes wishes  
  

Sagaidot jauna kalendārā gada sākumu, daudziem no mums ir raksturīgi vēlēties atskatīties un novērtēt gandrīz jau pagājušo gadu. Kāds jums bija 2023. gads? Vai tas bija azartisks, panākumiem un sasniegumiem piepildīts; grūts - pilns ar izaicinājumiem un likstām, vai abu sajaukums?

Gadiem ilgi man ir bijis paradums pārdomāt pagājušo gadu, atzīmējot tā kāpumus un kritumus, priecīgos mirkļus un skumju vai mazdūšības laikus. Es uzskatu, ka šī ir noderīga iespēja atkal smaidīt par laimīgiem notikumiem un sasniegumiem; atcerēties un mācīties no pieļautajām kļūdām; un atvadīties no zaudētajām iespējām. Pat tās, skatoties perspektīvā, var kļūt par iemeslu "Esiet priecīgi vienumēr", mūs mudina darīt 1. Tesaloniķiešiem 5:16.

Atskatīšanās uz pagājušām dienām var būt noderīga, taču pārāk ilga kavēšanās tajās var būt neproduktīva. Kā rakstīja apustulis Pāvils: "Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan - aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū" (Filipiešiem 1:13-14). Pāvilam nebija amnēzijas par viņa nožēlojamo pagātni, taču viņš bija pārliecināts, ka labākais veids, kā kalpot Tam Kungam, ir skatīties uz priekšu gan domās, gan misijā.

Gatavojoties jaunajam gadam, vienalga, cerot uz jaunu sākumu vai turpinājumu lietām, kas veikušās labi, Bībele piedāvā gudrību, kā rīkoties vislabāk:

Plānojiet ar gaidām, bet ne ar uztraukumu. Plānojot, mēs dažreiz satraucamies par tādām lietām kā: "Ko darīt, ja tas notiks?" vai "Ko darīt, ja tas nenotiks?" Šādas bažas var novest pie tā, ko daži sauc par "analīzes paralīzi". Jēzus Kristus mudināja Savus sekotājus paļauties uz Dieva nodrošinājumu, nevis kļūt raižpilniem. "Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? 

Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti?"(Mateja 6:25-27).

Plānojiet ar pareizajām prioritātēm. Plānošanas process bieži ietver to, kas ir vissvarīgākais, un tā sasniegšanu, visu pārējo paturot pareizā perspektīvā. Tā kā mēs paļaujamies, ka Dievs nodrošinās visu, kas mums nepieciešams - cilvēkus, resursus, iespējas, ir svarīgi mūsu prātos Viņu likt pirmajā vietā, paļaujoties uz Viņu, ka Viņš vadīs mūsu soļus un lēmumu pieņemšanu. "Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas" (Mateja 6:33). "Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies" (Salamana pamācības 16:3).

Plānojiet, paturot prātā negaidīto. Plānošanas problēma ir tā, ka apstākļi ne vienmēr atbilst tam, ko esam ieplānojuši. Iespēju durvis aizcērtas; citas negaidīti atveras. Paļaušanās uz Tā Kunga suverēno vadību palīdz mazināt stresu. "Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas" (Salamana pamācības 3:5-6).

Plānojiet ar citu padomiem. Kad mēs plānojam vakuumā, paļaujoties tikai uz savām idejām un atziņām, mēs varam neredzēt problēmas ar mūsu domāšanu vai potenciālos izaicinājumus, ar kuriem mēs varētu saskarties. Uzticami padomdevēji var palīdzēt mums pilnveidot mūsu idejas, kā arī izvairīties no nopietnām kļūdām spriedumos. "Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās" (Salamana pamācības 15:22).

 

Roberts Dž. Tamasi 

 
Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com
 
 
Jim Firnstahl, President
2850 N. Swan Road, Suite 160, Tucson, Arizona 85712, U.S.A.,
 | www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
 | www.cbmc.lv
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, © 2023. 

 Bilde © quoteswishesmsg
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs