Ziemassvētku īstā nozīme 
 
 

Esam tam gatavi vai nē, kalendārais gads strauji tuvojas beigām. Tas nozīmē, ka ir pienācis laiks atkal svinēt divus svētkus, kas daudziem no mums šķiet ļoti nozīmīgi - Ziemassvētkus un Jaungada dienu. Šonedēļ mēs pievērsīsimies ikgadējai Ziemassvētku ievērošanai. Nākamnedēļ mēs apskatīsim, ko mums nozīmē jauna gada sākums.

Daudziem uzņēmumiem tas, kas saistās ar Ziemassvētkiem, nav tas, ka tie ir reliģiski svētki. Bieži vien tas ir būtisks faktors tam, vai fiskālo gadu var uzskatīt par labu vai nē. Mazumtirdzniecības apjomi parasti pieaug ne tikai saistībā ar Ziemassvētku dāvanu iegādi, bet arī ar citām precēm, kas kaut kādā veidā ir saistītas ar svētku svinībām.

Ziemassvētku sezonas rentabilitāte lielā mērā ietekmē to, vai uzņēmuma finanšu rādītāji ir pozitīvi vai negatīvi. Vai var piešķirt gada beigu prēmijas un vai bizness ir pozicionēts uz izaugsmi vai arī jaunā gada sākumā budžets jāierobežo.

Lielākajai daļai no mums Ziemassvētki nozīmē arī dažādas lietas personīgā līmenī: Kādas dāvanas mums vajadzētu iegādāties (un kam); ballītes un citi īpaši pasākumi, kas jāapmeklē; ģimenes un draugu pulcēšanās svētku maltītēm un kādi labdarības ziedojumi jāveic "dāvināšanas sezonā", un te nav minētas visas lietas.

Tās visas ir pamatotas rūpes. Tomēr Jēzus Kristus sekotājiem nekas nav svarīgāks par to, ka veltīt laiku, lai apzinātu un svinētu "patieso gadalaika iemeslu" - Jēzus, Dieva Dēla, dzimšanu. Vai arī, kā mums teikts Mateja 1:23: "Imanuēls, tulkojumā: Dievs ar mums." Bez Jēzus Kristus Ziemassvētki nebūtu vajadzīgi. Svētie Raksti to skaidri parāda:

Dievs nāca pasaulē kā cilvēks. Jēzus Kristus personā mēs redzam, kā pasaules Radītājs kļūst par aktīvu dalībnieku pasaulē, kuru Viņš radīja. "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir." (Jāņa 1:1-3).

Jēzus nāca, lai kliedētu tumsu. Mūsu pasaule, šķiet, kļūst arvien tumšāka, ļaunums izpaužas daudzās formās. 21. gadsimta biznesa vide nav izņēmums. Viens no iemesliem, kāpēc Jēzus atnāca uz Zemes, bija aizmest tumsu malā, parādīt cilvēkiem ceļu no tumsas un izmisuma uz gaismu un cerību. "Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma" (Jāņa 1:4-5). "Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."" Jāņa 8:12).

Jēzus atnāca, lai samaksātu cenu, ko mēs nevarējām samaksāt. Bībele māca, ka maksa par mūsu grēcīgumu, mūsu apzināto sacelšanos pret Dievu ir augstāka nekā mēs jebkad varētu samaksāt. Tāpēc Savā žēlastībā un žēlsirdībā Jēzus devās pie krusta, lai samaksātu šo cenu mūsu labā. "Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki." (Romiešiem 5:8). "To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība." (2. korintiešiem 5:21).

Jēzus atnāca, lai piedāvātu mums jaunu dzīvi. Mēs savas cilvēciskās neveiksmes attaisnojam, sakot: "Es esmu tikai cilvēks." Jēzus, kurš ne tikai nomira, bet arī tika uzmodināts no mirušajiem, piedāvā mums jaunu dzīvi - garīgi, atbrīvojot mūs no tā, ko Bībele sauc par grēka jūgu. "Jo mirdams Viņš reiz par visām reizēm nomiris grēkam, bet, dzīvs būdams, Viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam." (Romiešiem 6:10-11).

 

Roberts Dž. Tamasi 

 
Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com
 
 
Jim Firnstahl, President
2850 N. Swan Road, Suite 160, Tucson, Arizona 85712, U.S.A.,
 | www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
 | www.cbmc.lv
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, © 2023. 

 Bilde © crosswalk
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs