Veselīgu darba robežu noteikšana
 
 
Stress darbā - vai esat to kādreiz piedzīvojuši? Mēs noteikti nevaram gaidīt, ka katra darba diena būs bez stresa. Mums ir ražošanas grafiki, prezentāciju termiņi, budžeti, kā arī mūsu amata aprakstu prasības un gaidas. Spiediens darba vietā ir neizbēgams. Lai nu kā, pētījumi liecina, ka pārmērīgs stress darbā daudzējādā ziņā var būt neveselīgs.
 
Nedaudz piepūloties vadītāji var radīt un uzturēt vidi, kas palīdz samazināt stresu un veidot veselīgāku darba atmosfēru.
 
Cienījamais izdevums Harvard Business Review regulāri publicē vadības padomus par dažādām tēmām. Viens no tiem attiecās uz veselīgu darba standartu noteikšanu savai komandai. Pārskatā tika uzsvērti trīs ieteikumi, kā vadītāji var palīdzēt savai komandai darboties veselīgās robežās, tādi, kas var veicināt gan viņu garīgo, gan emocionālo labklājību, kā arī uzlabot darba produktivitāti.
 
Interesanti ir tas, ka katram no tiem ir līdzinieki Bībelē - bibliski principi par to, kā veidot spēcīgas un veselīgas attiecības, tajā skaitā arī darba vietā. Šeit ir Harvard Business Review rekomendācijas un attiecīgās bibliskās mācības:
 
Pirmais: Kā līderis rādiet labu piemēru. Produktivitāte ir svarīga, bet labs vadītājs saprot, cik svarīgs ir veselīgs darba un personīgās dzīves līdzsvars. Piemēram, apdomājiet ietekmi, kāda var būt e-pasta ziņojumu sūtīšanai darbiniekiem vēlu vakarā vai pusdienu pārtraukuma neievērošanai. Ir ierasts - un saprotams - ka savā praksē un rīcībā padotie līdzinās saviem līderiem.
 
Apustulis Pāvils, rakstot Jēzus Kristus sekotājiem senajā Filipu pilsētā, teica: "Un, ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to darait. Un miera Dievs būs ar jums" (Filipiešiem 4:9). Kā vadītāji mēs tiekam novēroti. Mums vajadzētu rīkoties tā, lai citi, atdarinot to, ko mēs darām un kā mēs to darām, būtu pasargāti.
 
Otrais: Katru nedēļu ieplānojiet papildus laiku. Daudzi no mums ir pārāk optimistiski noskaņoti, nosakot grafikus un termiņus, kuros netiek ņemta vērā negaidītu problēmu un aizkavēšanās iespējamība. Mums darbinieki jāmudina katru nedēļu ieplānot laiku darbam pie ieilgušiem projektiem.
 
Savā mācībā Jēzus to izteica šādi: "Jo kurš būtu jūsu starpā, kas gribētu celt torni un papriekš neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba izvešanai, lai vēlāk, kad viņš jau ir licis pamatu un nevar to pabeigt, visi, kas to redz, nesāktu zoboties par viņu, sacīdami: šis cilvēks iesāka gan celt, bet nevarēja darbu izvest līdz galam" (Lūkas 14:28-30).
 
Visbeidzot: Palieliniet darba slodzes pārredzamību. Runājiet ar darbiniekiem par viņu darba slodzi. Klausieties un reaģējiet tā, lai samazinātu nevajadzīgu stresu. Tas palīdzēs izvairīties no krīzēm, kas varētu rasties, ja un, kad viņi jūtas nomākti. Izmantojot piemēru no lauksaimniecības, Salamana pamācības 27:23 dod padomu: "Uzraugi savus sīklopus un rūpējies par saviem ganāmiem pulkiem."
 
Mūsu komandām ir nepieciešamas veselīgas darba robežas, tostarp laiks atpūtai un lai atjaunotos. Kā norādīts Ebrejiem 4:10, "Jo, kas iegājis Viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem kā Dievs no Saviem."
 
 
Riks Boks 
 
Unconventional Business NetworkResource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick Boxx," atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.unconventionalbusiness.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional Business", nodrošina "Five Keys to Growing a Business God’s Way."  
 
CBMC
 
Jim Firnstahl, President
2850 N. Swan Road, Suite 160, Tucson, Arizona 85712, U.S.A.,
 | www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
 | www.cbmc.lv
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, © 2023. 

 Bilde © business.com 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs