Pieci lielie dzīves jautājumi: izcelsme - identitāte - mērķis - morāle - liktenis
 
 
Ierakstiet interneta meklētājā: "Dzīves jēga", un jūs atradīsit šiem līdzīgus citātus:
-> "Dzīve ir kā sīpols. Jūs to ņemat slāni pa slānim un dažreiz raudat." - Karls Sandburgs
-> "Kad esmu apmaldījusies, es vienkārši skatos tev acīs. Tās man parāda dzīves jēgu." - dziedātāja Kellija Klārksone
-> "Vienīgā dzīves jēga ir kalpot cilvēcei." - autors Ļevs Tolstojs
->  "Dzīve vienmēr ir izsalkusi." - aktieris un politiķis Arnolds Švarcenegers
 
Tomēr mēs nevaram atrast dzīves jēgu internetā. Es nemēģināšu jums klāstīt dzīves jēgu (lai gan man ir viedoklis), bet es varu apgalvot, ka savā ziņā jūs jau esat atbildējuši uz šo jautājumu. Un ne tikai šo. Jums jau ir atbildes uz pieciem lieliem dzīves jautājumiem:
   1. No kurienes es nāku? 2. Kas es esmu? 3. Kāpēc es esmu šeit? 4. Kā man dzīvot? 5. Kurp es dodos?
 
Pajautājiet sev: "Ko mana dzīve uzrāda kā manas atbildes uz šiem jautājumiem?" Paskatieties uz savu dzīvi: iedziļinieties savā prātā un sirdī. Ja domājat, ka, iespējams, nebūsiet objektīvs, lūdziet atsauksmes dažiem tuviem ģimenes locekļiem un draugiem. Uzziniet, kādas atbildes jūs jau esat noformulējuši uz šiem jautājumiem:
 
Izcelsme - no kurienes es nāku? Mūs fascinē cilvēku izcelsmes stāsti. No kurienes viņi nākuši? Mums ir jāiet atpakaļ vēl tālāk. Vai dzīves stāsts atgriežas pie bezcēloņa "lielā sprādziena"? Ja atbilde ir "jā", tad manai uzticībai galvenokārt jābūt uz sevi, uz izdzīvošanu un pašattīstību. Tomēr, ja mana atbilde ir tāda, ka mēs nākam no Radītāja, ir vērts uzdot šādus jautājumus.
 
Identitāte - kas es esmu? Ir labi dokumentēts, ka cilvēki, kas jaunāki par 30 gadiem, cīnās ar jautājumiem par savu individuālo nozīmi un identitāti, bet identitātes jautājums ir tas, ar ko mēs visi nodarbojamies. Ar ko, jūsuprāt, mēs katrs esam atšķirīgi? Tas ir saistīts ar nākamo jautājumu par jēgu.
 
Mērķis - Kāpēc es esmu šeit? Arvien biežāk mēs pieprasām mērķtiecību darbā, bet bieži neuzdodam šādu jautājumu par dzīvi kopumā. Iespējams, mēs esam pārāk apjukuši no viedtālruņiem, augsto tehnoloģiju ierīcēm un atbildībām, lai meklētu atbildi. Pat ja jūs sakāt, ka nezināt atbildi, jūsu dzīve parāda, kāds, jūsuprāt, ir dzīves mērķis. Vai tavs barometrs ir laime? Vai varbūt jūsu dzīve rāda ko citu: dalīties priekā un laipnībā ar citiem; atstāt mantojumu; uzvarēt un pierādīt sevi; pagodināt Dievu; vai arī atstāt pasauli labāku, nekā jūs to atradāt?
 
Morāle - Kā mums vajadzētu dzīvot? Jautāts par darba un privātās dzīves līdzsvaru, ievērojams gadsimtu mijas vadītājs teica, ka tas ir: "Lai birojā ir viss, ko vēlaties, un viss, ko vēlaties arī ārpus biroja." Bet vai tas ir mērķis? Vai arī ir objektīvāki noteikumi, pēc kuriem dzīvot? Katrai reliģijai ir savs ētikas kodekss, bet pat nereliģiozie dzīvo ar morāles izjūtu. K.S. Luiss rakstīja, ka reliģiozi vai nē, mēs visi ticam jēdzieniem pareizs un nepareizs. Kas ir pieļaujams? Kas ir labākais? Tev, ja tā ir Bībelē iezīmētā morāle, Dievs ir devis grūtas pavēles - mīli savu tuvāko kā sevi pašu, piedod tam, kas tevi ir sāpinājis, domā par citiem augstāk kā par sevi un daudzas citas.
 
Liktenis - kurp mēs ejam? Pat pasaulē, kur arvien mazāk cilvēku tic Dievam, cilvēki joprojām tic pēcnāves dzīvei. Un sabiedrībā, kurā progress tik daudzos veidos ir novedis pie sāpēm un ciešanām, cilvēce turpina tiekties pēc lielāka progresa. Mēs visi ticam, ka mēs kaut kur virzāmies, vai nu individuāli, vai kā kultūra un suga. Tātad, kāds ir mūsu liktenis? Kas notiks pēc mūsu nāves? Tam, ko jūs domājat par savu un citu likteni, vajadzētu ietekmēt to, kā jūs dzīvojat šodien.
 
Atbildes uz šiem pieciem jautājumiem, varat dot pamatu jūsu dzīvei kā pamati nosaka ēkas stabilitāti. Un, kad nāk vētras, tās var kļūt par pamatu, uz kā jūs pastāvat, sakot: "Lai kas arī nenotiktu, tas ir tas, uz kā es veidoju savu dzīvi."
 
 
Dr. Stefans R. Greivs
 
Dr. Stefans R. Greivs sevi raksturo kā organizatoru, stratēģi, pragmatisku teologu un sociālu kapitālistu. Viņš ir padomdevējs vadītājiem, īpašniekiem un jaunajiem uzņēmējiem. Tāpat viņš ir autors vairākām grāmatām un rakstiem. Uzstājas arī kā lektors. Viņa mājas lapas adrese ir www.stephenrgraves.com.
 
 
CBMC
 
Jim Firnstahl, President
2850 N. Swan Road, Suite 160, Tucson, Arizona 85712, U.S.A.,
 | www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
 | www.cbmc.lv
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, © 2023. 

 Bilde © dailynous.com 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs