Ieplāno jauno gadu uzsākt labi
 
 
Pēc sešām dienām, cilvēki daudzās pasaules vietās sāks svinēt jauna gada sākumu. "Ārā no vecā un iekšā jaunajā." Lai gan histērija saistībā ar koronas vīrusu - parasti pazīstamu kā COVID-19 - mazinājusies, aizejošajā gadā, bija daudz iemeslu, lai izraisītu stresu un trauksmi. Tāpēc atkal, kad pienāks 2023. gads, daudzi no mums atskatīsies uz pagājušo gadu un aizrautīgi sauks: "Labs, kas pagājis!"
 
Kas mūs noved pie jaunā gada. Kas mums to padarīs labāku par iepriekšējo? Dažas lietas ir ārpus mūsu kontroles, piemēram, pandēmijas, ekonomikas satricinājumi, kari, vētras un citas dabas katastrofas. Bet ir daudzas lietas, ko mēs varam kontrolēt vai vismaz pozitīvi ietekmēt - mūsu karjeru un dzīvi kopumā. Lēmumi un izvēles, ko mēs izdarīsim nākamā gada laikā, būs ļoti svarīgi, lai veidotu gala rezultātu.
 
Šīs kalendārā gada pēdējās dienas bieži vien ir laiks izvērtēšanai un novērtēšanai. - Kas izdevās labi? Ko es/mēs būtu varējis izdarīt labāk - vai nedarīt nemaz? Vai es profesionālajā jomā spēru nozīmīgus soļus? Kā ir ar manu privāto dzīvi - vai es šodien esmu labāks cilvēks, nekā biju, kad gads sākās?"
 
Jūs, iespējams, varat pievienot sarakstam vēl vairākus, līdzīgus jautājumus. Tas nav nekas nepareizs, ja mēs neatskatāmies atpakaļ pārāk tālā pagātnē. Tāpēc, ka tā izgaist diezgan ātri. Tas, kas mums ir, ir tagadne, kā arī mūsu cerības, nodomi un sapņi par nākotni. Mums jāskatās uz priekšu, formulējot plānus, mērķus un uzdevumus nākamajiem 12 mēnešiem.
 
Mēs varam koncentrēties uz izaugsmi biznesā, tirgus daļas un peļņas pieaugumu vai jaunu produktu izstrādi. Šis saraksts, šķiet, ir bezgalīgs. Bet kā ar mūsu pieaugsmi un attīstību kā personām, it īpaši, ja esam Jēzus Kristus sekotāji? Tam arī ir nepieciešama pārdomāta plānošana. Ļaujiet man ieteikt kādas gudrības no Bībeles:
 
Pieaugt attiecībās ar Dievu. Jautāts par lielāko no visiem baušļiem, Jēzus atbildēja: "Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka" (Marka 12:30). Vai varat teikt, ka šobrīd to darāt? Vai jūs to varētu pieņemt par vērtīgu mērķi?
 
Pieaugt attiecībās ar citiem. Uzreiz pēc lielākā baušļa nosaukšanas, Jēzus teica sekojošo: "Otrs ir šis: "Tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem nav."" (Marka 12:31). Atkal, cik labi jūs to darāt? Ko jūs varētu darīt, lai uzlabotu situāciju šajā jomā?
 
Padarīt Kristu par pamatu visam, ko jūs darāt. Ir ierasts, ka pat cilvēki, kuri apliecina ticību Jēzum, "šķiro" Viņu, ielaižot Viņu noteiktās jomās, bet ne citās. Patiesa ticība padara Viņu par Kungu katrā mūsu dzīves jomā. "Jo Viņā [Jēzū Kristū] mēs dzīvojam un rosāmies, un esam" (Apustuļu darbi 17:28).
 
Meklēt kā labāk izprast Dieva Rakstus. Un to es daru. "Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam" (2. Timotejam 3:16-17).
 
 
Roberts Dž.Tamasi
 
© 2022. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com.
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2022. 

 Bilde © 220.lv
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs