Ziemassvētku nozīmes meklējumi
 
 
Esam oficiāli iegājuši tajā, kas ir plaši pazīstams kā "Ziemassvētku nedēļa". Protams, veikali jau nedēļām ilgi demonstrē savus Ziemassvētku krāšņumus: Ziemassvētku eglītes un rotājumus, animētas Ziemassvētku vecīšu figūras, visu izmēru un spilgti iesaiņotas konfektes it kā svētku dāvanas, kliedzot: "Jums, pircējiem, ir pienācis laiks tērēt savu Ziemassvētku naudu!"
 
Domāju, ka arī jūs esat noguruši no atkārtotā jautājuma: "Kāda ir Ziemassvētku patiesā nozīme?" Pārsteidzoši, ka mēs dzirdam slavenības un visziņus, piedāvājot savu viedokli, it kā uz šo jautājumu būtu daudz atbilžu. Viņi piedāvā tādas atbildes kā "ģimene", "dāsnums", "mīlestība un laipnība vienam pret otru", "bērnišķīgs brīnums" un vēl daudzas citas.
 
Viss ļoti jauki. Bet patiesībā ir tikai viena pareiza atbilde, lai izteiktu Ziemassvētku patieso nozīmi. Jāņa evanģēlijā 1:14 tas ir pateikts ļoti skaidri un kodolīgi "Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū." Dievs - Visuma Radītājs un uzturētājs - ieguva cilvēka veidolu un nāca uz Zemes kā bērniņš, augot, lai kļūtu par mūsu augstāko skolotāju, paraugu, Glābēju, Pestītāju un Kungu.
 
Šajā laikā tiek teikti neskaitāmi sprediķi un vēstījumi, lai izteiktu Ziemassvētku nozīmi un lielumu. Tā tas ir bijis daudzus gadsimtus. Tad, ko var pievienot tam, kas jau ir teikts un uzrakstīts? Varbūt mums nevajag kaut ko vairāk, bet gan apstāties un pārdomāt, atcerēties to, ko mēs jau zinām. Apdomājiet dažas citas patiesības, ko atrodam Jaunajā Derībā Jāņa evaņģēlija ievaddaļā:
 
Jēzus bija no paša sākuma. Jēzus Kristus, Dieva Dēls, neradās vienā apbrīnojamā rītā pirms 2000 gadiem, mazā Tuvo Austrumu pilsētiņā ar nosaukumu Betlēme. Tas bija brīdis, kad, kā jau citēts, "Vārds - Jēzus - kļūst par miesu". Viņš un Dievs Tēvs vienmēr ir bijuši: "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir" (Jāņa 1:1-3).
 
Jēzus nāca, lai dotu dzīvību un nestu gaismu. Pirms Jēzus piedzima pasaulē kā bērns, Dievs bija atklājis Sevi daudzos veidos. Viņš darbojās caur cilvēkiem, lai mums dotu Veco Derību, Viņa darbu vēsturi pasaulē līdz šim brīdim un pierakstītu baušļus un noteikumus pareizai dzīvošanai. Bet Jēzus atnāca, lai glābtu mūs no nedzīviem, "reliģiskajiem" darbiem un piedāvātu vienu un vienīgo ceļu uz dzīvi, kas nebeigsies. "Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma" (Jāņa 1:4-5).
 
Jēzus piedāvāja mums ceļu, kā kļūt par Dieva ģimenes locekļiem. Bībele māca, ka katrs cilvēks ir Dieva radīts, radīts pēc Viņa tēla. Taču ne visi ir Viņa dievišķās, mūžīgās ģimenes locekļi. Tam nepieciešama unikāla transakcija, dāvanā saņemot to, kas ir pieejams tikai caur Jēzu Kristu.
 
"Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva" (Jāņa 1:12-13). Vēlāk Jēzus Savu apsolījumu paplašina: "Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani"" (Jāņa 14:6).
 
Ja mēs pārdomājam šīs patiesības, vai vēl ir kādi jautājumi par "Ziemassvētku patieso nozīmi"?
 
 
Roberts Dž.Tamasi
 
© 2022. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com.
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2022. 

 Bilde © getty images
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs