www.nepaliecviens.lv izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.
 
Aizsardzība pret baumošanu, aprunāšanu, tenkošanu darba vietās
 
 
Ir slimība, kurai darba vietās tiek pievērsta visai maza uzmanība, taču tā ir postoša. Šī "slimība" ir tenkošana. Nievājošas, pazemojošas un bieži vien maldinošas informācijas atkārtošana par citiem cilvēkiem. Tā grauj attiecības, bojā darbinieku morāli un var saindēt jebkuru darba vidi.
 
Dženiferai, vienai no manām darbiniecēm manas biznesa karjeras sākumā, tenkas bija kā sports. Tiekoties ar viņu, kad tika minēti citu cilvēku vārdi, viņa bieži piebilda kaut ko negatīvu, ko viņa apgalvoja, šī persona bija teikusi par mani. Viņas tenku dēļ vairākas manas attiecības kļuva saspīlētas. Pēc tam, kad viņa tika atlaista, es atklāju, ka daudzi no viņas komentāriem bija meli, kuru mērķis viņai bija izskatīties labāk.
 
Jau sen esmu novērtējis Vēstulē Efeziešiem 4:29 ietverto gudrību, kurā apustulis Pāvils sniedza šādu norādījumu: "No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem." Šeit ir četras uz Bībeli balstītas atziņas no šīs un citām Rakstu vietām, kas var palīdzēt mums izsargāties no tenkām:
 
Pirmais ieskats ir "Kaitīgi vārdi". Pirms kāda laika es piedalījos radio intervijā, kuru vadīja cilvēks, kuru iepriekš nepazinu. Pēc tam draugs jautāja, kā intervijā gāja. Es sāku kritizēt radio vadītāja stilu. Tad Dieva Gars mani pārliecināja, ka mani komentāri bija kaitīgi un, iespējams, aizskaroši, graujot radio vadītāja uzticamību. Es apņēmos turpmāk sargāt savu mēli.
 
Baumošanas jeb aprunāšanas darba vietās apturēšana sākas ar savu mēļu aizsargāšanu pret neveselīgiem vārdiem. Kā māca Salamana Pamācības 21:23: "Kas piesarga savu muti un savu mēli, tas pasarga no bailēm savu dvēseli."
 
Otrais ieskats ir "Celšana", izmantojot mūsu vārdus cilvēku celšanai, nevis iznīcināšanai ar negatīviem komentāriem. Nesen kāds labs draugs man jautāja, vai es pazīstu misteru Millsu no CPA laikiem. Es atcerējos, ka Millsa kungs mani pieņēma darbā uzreiz pēc koledžas absolvēšanas. Visvairāk atmiņā bija palicis, kā viņš mani audzināja un stiprināja, pat pārliecināja mani ar entuziasmu darīt lietas, kas mani neinteresēja.
 
Kā mācīts Vēstulē Romiešiem 15:2: "Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu." Ja vēlaties sevi aizsargāt no aprunāšanas, iemācieties citus celt nevis gremdēt.
 
Trešais ieskats ir "Tikai nepieciešamie vārdi". Pirms vairākiem gadiem es strādāju jaunas skolas valdē. Kādu dienu kāds sarūgtināts vecāks piezvanīja, jo bija dzirdējis vairākas baumas par skolas vadību. Mēs atklājām, ka baumu avots bija tenkojoša māte, kura stāstīto nesamērīgi pārspīlēja!
 
Jēkaba 3:8 gudri novērots: "Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt: nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes." Lai izsargātos no tenkošanas, runājiet tikai to, kas dotajā brīdī nepieciešams.
 
Pēdējais ieskats ir "Laipnība". Mūsu pārtikas veikala kasieris manai sievai Ketijai pateica asus un aizskarošus vārdus. Kad viņa norādīja par aizskārumu, tas tika uztverts ar vienaldzību, tāpēc Ketija piespieda ierēdni apzināties neatbilstošo uzvedību. Tomēr, ierodoties mājās, Ketija sacīja: "Man ir jāatgriežas veikalā un jāatvainojas šim kasierim." Viņa atgriezās un saspringtā situācijā parādīja laipnību.
 
Kā teikts Kolosiešiem 4:6: "Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt." Piesātinot savu runu ar laipnību, jūs novērsīsit aizvainojumus un izsargāsieties no tenku izplatīšanas.
 
 
Riks Boks
 
©2022, Unconventional Business NetworkResource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick Boxx," atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.unconventionalbusiness.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional Business", nodrošina "Five Keys to Growing a Business God’s Way."
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2022. 

 Bilde © Depositphotos
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs