Kas ir patiesība? Vai tas vispār ir temats diskusijām?
 
 
"Kas ir patiesība?" Šo jautājumu, gadsimtiem ejot, ir uzdevuši nesaskaitāmi cilvēki. Tas ir par pamatu sarunām gan filozofiem, gan sociologiem, gan padomniekiem, gan rakstniekiem un pat biznesa un profesionālās vides cilvēkiem. It kā "patiesība" būtu vienmēr mainīgs lielums uz filozofijas bufetes.
 
Patiesības meklējumi ir svarīgi, vienalga, vai kriminālās izmeklēšanas procesā, vai zinātniskos pētījumos. Dīvaini, bet dzirdam arī cilvēkus runājam par "manu patiesību, tā, it kā tā būtu derīga vienam cilvēkam, bet pilnīgi nederīga jeb citādāka citam. Protams, mums katram ir tiesības uz savu viedokli kādā jautājumā, bet daudzos gadījumos nav iespējamas vairākas patiesības.
 
Vadības konsultants Tims Kaits raksta: "Patiesība pastāv neatkarīgi no tā, kam kāds "tic". Ja es uzskatu, ka ledus uz ezera ir biezs, lai gan patiesībā tas ir plāns, mana pārliecība nemaina ledus biezumu. Ja es rīkojos pēc savas (viltus) pārliecības un dodos uz ezeru slidot, es pakļauju sevi riskam. Ja es aicinu arī citus man pievienoties, apdraudēti tiek arī viņi."
 
Patiesība, atšķirībā no preču vai pakalpojumu cenām, nav apspriežama. Mums var būt dažādi viedokļi par daudzām lietām, taču absolūta patiesība pastāv pretēji tam, ko dažas sabiedrības grupas vēlas, lai mēs ticētu.
 
Būtiska diskusija par patiesību notika laikā, kad pēc tam, kad ebreju vadītāji bija Viņu arestējuši, Romas pārvaldnieks Poncijs Pilāts iztaujāja Jēzu Kristu. Viņš jautāja Jēzum, "Vai Tu esi Jūdu ķēniņš?"... Ko Tu esi darījis?" Jēzus atbildēja: "Tu pareizi saki, Es esmu Ķēniņš. Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību." Tad Pilāts uzdeva slaveno un šķietami diskutējamo: "Kas ir patiesība?" (Jāņa 18:33-38).
 
Kāpēc mums tirgus vidē būtu jārūpējas par patiesību? Vai mūsu ikdienas izaicinājums nav reklamēt savu zīmolu, veikt pārdošanu un gūt peļņu, lai mēs varētu turpināt darboties? Jā, tas ir pareizi, taču mums, tiecoties pēc šiem mērķiem nevajadzētu upurēt patiesību. Varētu būt noderīgi apsvērt dažas lietas, ko Bībele saka par patiesību:
Patiesība pierāda, ka esam uzticami. Dažiem cilvēkiem patiesība šķiet izmantojama tikai tad, kad tas ir lietderīgi. Godīgums viņiem ir svarīgs tikai tad, ja tas netraucē "slēgt darījumu". Tomēr patiesības sagrozīšanas īstermiņa ieguvumi bieži vien nes līdzi ilgtermiņa sekas. "Patiesības paudēja mute pastāv mūžīgi, bet nepatiesa valoda nepaliek ilgi" (Salamana Pamācības 12:19).
 
Patiesība sniedz drošību un pārliecību. Kad cilvēki pierāda, ka viņi novērtē patiesību, godīgumu un integritāti, tas viņu klientiem, arī darbiniekiem, ieinteresētajām personām un piegādātājiem ir kā signāls, ka ar viņiem var droši strādāt. "Kas mantu ar meliem krāj, tas ir tikpat kā zūdoša elpa tiem, kas nāvi meklē" (Salamana Pamācības 21:6).
 
Patiesība dod brīvību. Viena no skarbajām negodīguma realitātēm ir grūtības atcerēties to, ko esam teikuši, ja esam bijuši nepatiesi. No otras puses, patiesus apgalvojumus ir salīdzinoši viegli atcerēties. Godīgums atbrīvo mūs no bailēm tikt pieķertam melos. Kā Jēzus sacīja saviem sekotājiem: "Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus" (Jāņa 8:32).
 
 
Roberts Dž.Tamasi
 
© 2022. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com.
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2022. 

 Bilde © Christianity
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs