Nākotnes plānošana nenoteiktības laikos
 
Noslēdzoties kārtējam kalendārajam gadam, atkal ir laiks pārdomām un gaidām, atskatoties uz aizvadīto gadu un gaidot nākamo. Kāds jums ir bijis šis gads - tāds, kā gaidījāt, labāks nekā cerējāt vai arī pilnīgi pretējs tam, ko gaidījāt?
 
Tā kā globālā pandēmija joprojām daudzus no mums tur savā varā, mūsu dzīve, tāda kā bijām pieraduši, ir mainījusies daudzos veidos. "Normāls" ir ieguvis jaunu nozīmi. Daudziem vārdi "uzņēmējdarbība kā parasti" vispār zaudējuši jēgu. Tā kā 2021. gads klibo prom, un 2022. gada nenoteiktība jau klauvē pie durvīm, daudzi no mums kasa pakausi, prātojot, kā gan mēs varam efektīvi saplānot nākotni.
 
Protams, šī nav pirmā reize, kad cilvēki visapkārt pasaulei saskaras ar nezināmo. Nākotne vienmēr ir neparedzama, tāpēc mums jāplāno ir atbilstoši. Paredziet neparedzamo, un jūs netiksiet pēkšņi pārsteigts. Pat ņemot vērā to, mēs Svētajos Rakstos varam atrast daudz gudrības par to, kā plānot un sagatavoties nākotnei. Šeit ir paraugs no Bībelē atrodamajiem norādījumiem:
 
Netērējiet laiku, skatoties atpakaļ. Mēs varam mācīties no pagātnes, taču aizkavēšanās pie tās - īpaši mūsu neveiksmēm - ir neproduktīva. Apustulis Pāvils daudz ko varēja nožēlot; tā vietā viņš izvēlējās koncentrēties uz tagadni un apsolīto nākotni. "Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan - aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū" (Filipiešiem 3:12-14).
 
Nekļūstiet nemiera kontrolēts. Negaidīti notikumi saistībā ar pandēmiju ir radījuši satraukumu, taču bažas un bailes par to, ko nākotne varētu nest, var paralizēt mūsu plānošanu. Dzīves un mūsu darba uztvere - vienlaicīgi tikai vienu dienu ir stabila stratēģija. Jēzus pamācīja savus sekotājus, "Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes?... Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti?... Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu." (Mateja 6:25-34).
 
Formulējot savus plānus, uzticiet tos Tam Kungam. Bieži vien, plānojot un izstrādājot stratēģijas, netiek ņemti vērā Dieva nodomi. Izraēla ķēniņš Dāvids, kuram nebija sveša stipra pretestība un milzīgi izaicinājumi, to saprata. Tāpēc viņš varēja rakstīt: "Ceri uz To Kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas! Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai" (Psalmi 37:3-6).
 
Saglabājiet savu uzticību Dieva tiešajai līdzdalībai, arī kad plāni tiek izjaukti. Dažreiz mēs izstrādājam savus plānus, un jūtamies pārliecināti, ka tie atbilst Dieva gribai, bet tomēr tie neizdodas tā, kā bijām gaidījuši. Tā vietā, lai ļautos neapmierinātībai vai izmisumam, mēs varam paļauties, ka Viņa plāni ir labāki par mūsu plāniem. "Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas" (Salamana Pamācības 3:5-6).
 
 
Roberts Dž. Tamasi
 
©2021. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2021. 

 Bilde © The Uncertainty of Life
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs