Ziemassvētki - svētki, kurus nevar atcelt!
 
 
Kas par gadu! Paziņojumi mediju ziņu izlaidumos par Кorona vīrusu /COVID-19 ir bijuši nerimstoši, un pandēmijas globālā ietekme nelīdzinās nekam iepriekš pieredzētam. Ir kļuvis tik slikti, ka valstu augstākie vadītāji ir brīdinājuši par nepieciešamību "atcelt Ziemassvētkus". Tas viss "izplatības apturēšanas" vārdā. Pārtraukumi preču piegāžu ķēdēs starp reģioniem un valstīm ir radījuši nopietnas bažas, ka preces, kas tiek meklētas dāvanām un svētku svinībām, var nebūt pieejamas.
 
Tas atsauc atmiņā klasisko Dr. Seusa grāmatu "Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus". Jautājums ir, vai tiešām Ziemassvētkus var atcelt? Vai kāds var "nozagt" Ziemassvētkus neatkarīgi no zadzēja motivācijas vai nodomiem? Es uzskatu, ka atbilde ir atkarīga no tā, par kuriem Ziemassvētkiem mēs runājam.
 
Ja tie ir tie Ziemassvētki, ko visu gadu gaida tirgotāji, lai gadu noslēgtu ar pozitīvu bilanci, tad, iespējams, jā. Jo, ja produkti nav veikalu plauktos vai pat nav pieejami tiešsaistes mazumtirdzniecības vietnēs, tas noteikti ietekmēs ieņēmumus un fiskālo rezultātu. Tomēr, ja mēs domājam īstos Ziemassvētkus, kā aprakstīts Bībelē, neviens valdības vadītājs vai piegādes ķēde nekad nevar traucēt vai atcelt šīs īpašās svinības.
 
Lūkas 2:1-40 mēs atrodam Jēzus Kristus, Dieva Dēla, dzimšanas aprakstu, kurš pavēsta, kā Viņa zemes māte Marija un viņas saderinātais vīrs Jāzeps devās no savas dzimtās pilsētas Nācaretes uz Betlēmi, kur, kā jau pirms vairākiem gadsimtiem bija teikuši pravieši, piedzima Mesija. Tajā ir stāstīts, kā eņģeļi maz uzticamai publikai, vienkāršiem ganiem, pirmajiem Kristus Bērna aculieciniekiem, paziņoja par unikālo, svēto piedzimšanu.
 
Mēs atrodam līdzīgu stāstījumu citā evaņģēlijā, sākot ar Mateja 1:18 un turpinot līdz 2. nodaļas 23. pantam. Tas stāsta par Imanuēlu, kas nozīmē "Dievs ar mums". Šajā pārskatā mēs atrodam gudros, kuri ieradās no tālienes, lai ieraudzītu, kā piepildās sens pravietojums, un ļauno ķēniņu Hērodu, kurš baidījās, ka šis bērns kādu dienu gāzīs viņu no troņa.
 
Bet pārliecinošākie vārdi par Jēzus Kristus iemiesošanos ir atrodami Jāņa evaņģēlija sākuma nodaļā: "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma" (Jāņa 1:1-5).
 
Šis paziņojums joprojām ir tikpat patiess kā toreiz. Šajā svētku laikā mēs bieži dzirdam cilvēkus - no sludinātājiem līdz ziņu komentētājiem, politiķiem un izklaides slavenībām - kas prāto un sniedz visdažādākos viedokļus par "Ziemassvētku patieso nozīmi". Tomēr, ja ticam iepriekš minētajiem stāstiem un citiem Rakstu citātiem, Ziemassvētku patiesā nozīme nav atkarīga no pieejamo izvēļu daudzuma. Tā ir vienkārša, bet dziļa: Dievs kļūst par cilvēku, pieņemot cilvēka miesu, lai pārvarētu vienu problēmu, ko izārstēt nav cilvēku spēkos - grēka problēmu.
 
Kā teikts Jāņa 1:14, "Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības." Un rezultāts ir visu laiku lielākā dāvana: "Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam" (Jāņa 1:12).
 
 
Roberts Dž. Tamasi
 
©2021. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2021. 

 Bilde © Pixabay 
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs