Kāpēc mēs varam uzticēties visu laiku labākajai biznesa grāmatai?
 
 
Savā grāmatā "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace" es piedāvāju viedokli, ka Bībele ir labākā biznesa grāmata, kas jebkad sarakstīta. Ir pagājuši gadi kopš tās pirmās publicēšanas, bet šodien esmu par to pārliecināts vairāk nekā jebkad agrāk. Esmu drošs, ka, ja katrs uzņēmējs un profesionālis, kā arī katra organizācija studētu un pielietotu Bībeles principus, panākumi būtu praktiski neizbēgami.
 
Nesen es uzdūros astoņiem "Uzticības standartiem", ko pieņēma privāta, bezpeļņas organizācija "Better Business Bureau" (BBB), kas vairāk nekā 100 gadus ir veltījusi misijai veicināt uzticību tirgus vidē. Nav pārsteidzoši, ka visi šie principi ir spēcīgi balstīti Bībelē. Lūk, "standarti" un citāti, kas tos apstiprina:

Veidojiet uzticēšanos. Gūstiet un uzturiet tirgū pozitīvu sasniegumu vēsturi. "Nepatiesas pļāpu rīkles šķiet Tam Kungam negantība, bet, kas rīkojas taisnīgi, tas Viņam labi patīk" (Salamana Pamācības 22:1).
 
Reklamējieties godīgi. Ievērojiet noteiktos reklāmas un pārdošanas standartus. "Zagta maize cilvēkam gan labi garšo, bet pēc tam tās ēdējam mute ir pilna zvirgzdu" (Salamana Pamācības 20:17).
 
Sakiet taisnību. Produktus un pakalpojumus prezentējiet godīgi, tostarp skaidri un adekvāti atklājot visas būtiskās īpašības un noteikumus. "Nepatiesas pļāpu rīkles šķiet Tam Kungam negantība, bet, kas rīkojas taisnīgi, tas Viņam labi patīk" (Salamana Pamācības 12:22).

Esiet caurspīdīgi. Atklāti norādiet uzņēmuma būtību, atrašanās vietu un īpašumtiesības un skaidri atklājiet visas politikas, garantijas un procedūras, kas ietekmē klienta lēmumu pirkt. "Gan ienaidnieks cenšas izlikties tev ar muti draugs, tad tomēr sirdī viņam apslēpts ir viltus. Kad viņš mīlīgus vārdus runā, tad netici viņam, jo septiņas negantības mīt viņa sirdī" (Salamana Pamācības 26:24-25).

Godājiet solījumus. Ievērojiet visus rakstiskos līgumus un mutiskus paziņojumus "Bet jūsu vārdi lai ir: jā, jā! nē, nē! Kas pāri par to, tas ir no ļauna" (Mateja 5:37).

Esiet atsaucīgi. Risiniet tirgus strīdus ātri, profesionāli un godprātīgi. "Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekš ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu" (Mateja 5:23-24).

Aizsargājiet privātumu. Aizsargājiet visus savāktos datus pret nepareizu pielietojumu un krāpšanu... ievērojiet patērētāju vēlmes attiecībā uz informācijas par viņiem izmantošanu "Kārto savu lietu ar savu tuvāko un neatklāj kāda cita noslēpumus, lai par tevi nerunātu ļaunu tas, kas to dzirdētu, un lai tad tava nelabā slava nekad neizzustu" (Salamana Pamācības 25:9-10).

Iemiesojiet integritāti. Pieejiet visiem biznesa darījumiem, tirgus darījumiem un saistībām godīgi un skaidri atklājiet visas politikas, garantijas un procedūras, kas ietekmē patērētāja lēmumu pirkt. "Sirdsšķīstība vadīs tiklos, bet nelietīga ļaunprātība nievātājus galīgi sagraus" (Salamana Pamācības 11:3).
 
 
Roberts Dž. Tamasi
 
©2021. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2021. 

 Bilde © Facebook 
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs