Vai tā ir patiesība, ka par naudu laimi nevar nopirkt?
 
 
Kad nesen dzirdēju par personu, kura loterijā laimēja fenomenālu summu - vienu miljardu dolāru, es nodomāju: "Cik ilgi šī persona būs laimīga?" Vai milzīgais izaicinājums jaunajai dzīvei būs pamats laimei vai arī uzliks lielu atbildības smagumu un izsauks pamatīgas pārmaiņas?
 
Parasti cilvēki ar ierobežotiem finanšu resursiem domā, ka nauda var atnest laimi. Tomēr daudzi cilvēki ir atklājuši, ka vairāk naudas dažas viņu dzīves jomas var padarīt vieglākas, taču lielāka laimes sajūta ne vienmēr nāk kopā ar lielāku kontu bankā.

Pētījumi rāda, ka, tiklīdz ir sakārtotas dzīves pamatvajadzības, pastāv optimālais finansiālais līmenis, kurā laime sasniedz augstāko punktu. Esot zem šī ideālā naudas resursu līmeņa, iegūstot nedaudz vairāk, stress samazinās un pieaug apmierinātība. Tomēr ienākumu līmenis, kas pārsniedz noteikto summu, negarantē lielāku laimi. Patiesībā efekts bieži ir pretējs.

Pētījumi liecina, ka lietu pirkšana un lietošana, piemēram, vairāk apģērbu, lielākas mājas vai luksusa automašīnu kolekcija, nesniedz laimi. Patiesībā tās var palielināt personas stresu - nevēlamu atbildību, uzturēšanas izmaksas, pat bažas par to pazaudēšanu vai pasargāšanu no bojājumiem. Daudzos gadījumos mēs varam teikt, ka "mazāk ir vairāk". Vecās Derības rakstnieks to labi pateica: "Ja manta vairojas, tad vairojas arī tie, kas to apēd, un kāds labums tad tam, kam tā pieder, kā tikai acīm paskatīties?" (Salamans Mācītājs 5:10).
 
Tas, ko par naudu var nopirkt ir iespēja izvēlēties. Tā ļauj mums noteikt, kas patiesībā nes mums laimi, kā arī cerību to patiešām iegūt. Daudziem cilvēkiem viens no labākajiem naudas izmantošanas veidiem ir ceļošana un dalīšanās pieredzē. Atvaļinājums, ceļojuma plānošana un atkāpšanās no ikdienas rutīnas var mūsu prāta stāvokli ietekmēt ļoti pozitīvi. Turklāt iespēja pavadīt laiku kopā ar cilvēkiem, kurus mēs visvairāk mīlam, darot lietas, kas rada atmiņas uz visu dzīvi, var sagādāt daudz laimes.

Par naudu var arī "nopirkt" laiku: samaksāt cilvēkiem, lai viņi izdara laikietilpīgus uzdevumus, kas mums nepatīk vai kurus neprotam labi paveikt, kas var dot laimes sajūtu, atbrīvojot mūs no šo pienākumu pildīšanas. Piemēram, ja kāds cits nopļauj mauriņu vai algojot pļaušanas pakalpojumus, var iegūt laiku un tādējādi palielināt laimi, gūstot iespēju veltīt savas stundas tam, kas patīk vairāk. Mēs rīkotos gudri, tērējot savu naudu, lai nopirktu laiku: laiku ar draugiem; laiku izbaudīt vaļaspriekus un laiku darīt visas lietas, kuras mēs patiešām vēlamies darīt.

Vienā no Savām runām Jēzus Kristus brīdina: "Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds" (Mateja 6:19-21).

Rakstot savam protežē Timotejam, apustulis Pāvils arī norāda uz citu bagātības avotu, ko nevar uzkrāt bankas kontos vai investīciju portfeļos: "Tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā, piekodini, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt; lai viņi darītu labu, būtu bagāti labos darbos, devīgi, nesavtīgi, uzkrādami sev labu mantas pamatu nākamai dzīvei, ka iegūtu īsto dzīvību" (1. Timotejam 6:17-19). Šajā apgalvojumā ir daudz gudrības.
 
 
 
 
Džims Matiss 
 
Džims Matiss ir rakstnieks un neliela uzņēmuma īpašnieks Overland Park, Kanzasā. Viņa jaunākā grāmata ir "The Camel and the Needle, A Christian Looks at Wealth and Money." Iepriekš viņš vadīja kafejnīcu kā arī bija Kanzasas pilsētas CBMC izpilddirektors Misūri.
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2021. 

 Bilde © hindustantimes 
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs