Kādēļ tik daudzus cilvēkus pārņem bailes
 
 

Lielākajai daļai no mums pēdējos 18 mēnešus, vai varbūt pat ilgāk, bailes ir bijis ikdienas pavadonis. Daļa no tām ir bijusi pati pandēmija, kurai līdzīga mums nav dzīvē sastapta, un tā ir ienesusi dziļu sāpju un nāves ēnu mūsu sabiedrībā un pasaulē. COVID-19 sekas un noteiktie ierobežojumi ir ietekmējuši mūsu ikdienas dzīvi, kā arī uzņēmējdarbību, bieži vien ļoti nesaprotami, pat bailes veicinoši. Cilvēki ir palikuši bez darba. Uzņēmumu īpašniekiem ir vai nu nācies tos slēgt, vai arī dramatiski samazināt pakalpojumu apjomu. Nākotnes perspektīva ir neskaidra.

Papildus tam, plašsaziņas medijos ir bijis nerimstošs slikto ziņu plūdums. Tas mums ir nodrošinājis pastāvīgu baiļu diētu brokastīs, pusdienās un vakariņās, neskaitot "uzkodas" starplaikos. Nav brīnums, ka daudzi no mums ir jutušies slimi, pat neesot inficējušies ar vīrusu. Tas nav bijis veselīgs dzīvesveids.

Kāda ir ārstēšana? Vai vismaz līdzeklis pret šo visaptverošo baiļu pandēmiju - daudzos aspektos lielāku nekā pats vīruss? Esmu atklājis, cik svarīgi ir izvēlēties katru dienu sākt ar fokusēšanos uz labajiem, drošajiem, nesatricināmajiem Dieva apsolījumiem - Tā, Kurš vienmēr ir tas pats, nekad nemainās. Šeit ir daudzu šādu apsolījumu piemēri:

Jebkuras krīzes laikā Dievs vienmēr ir kopā ar mums. Kad mēs jūtamies vieni, pat pamesti, mums ir Viņa apsolījums, ka Viņš visu laiku ir pie mums, vada un dažreiz mūs izved cauri mūsu apstākļiem, neatkarīgi no tā, cik briesmīgi vai izmisīgi tie šķiet. "Esiet stipri un droši! Nebaiļojieties un nebīstaities no viņiem. Jo Tas Kungs, tavs Dievs, Viņš iet ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs" (5.Mozus 31:6).

Ticība nemainīgajam Dievam mūs notur. Ir laiki, kad viss šķiet esam pilnīgā juceklī, absolūtā nesakārtotībā. Bet Vēstulē ebrejiem 12:28 teikts, ka tie, kuri seko Jēzum Kristum, "saņem nesatricināmu valstību". Un mūsu atbildes reakcijai vajadzētu būt tādai, kā vēstīts Psalmā 46:2, "Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu."

Kad izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies, šķiet tik spēcīgi, ka esam pārāk vāji, lai izturētu, Dievs mūs uztur.

Kad mēs bijām bērni, kas mācās staigāt, kad šķita, ka mēs kritīsim, vecāki bija blakus, lai mūs noķertu, pat turētu pie rokas. Dievs ir mīlošs Tēvs, kurš to dara pat tad, kad mēs to neapzināmies. "Bet pie Tevis es palieku vienumēr, Tu mani turi pie manas labās rokas, Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā" (Psalmi 73:23-24).

Man ir ieteikums. Katru dienu man ir izvēle - iegremdēties šīs pasaules drāmā - vai "marinēties" Dieva atklātajā Patiesībā. Tā vietā, lai sāktu dienu ar slīkšanu negatīvajās ziņās un baiļpilnos komentāros, es sāku ar koncentrēšanos uz Dievu. Katru rītu es sāku, lasot Saras Jongas uzmundrinošo garīgo lūgšanu - Jēzus aicinājums. Tad es izlasu citus ikdienas vēstījumus, kuri man palīdz, un pēc tam izlasu vairākas Bībeles nodaļas, gada laikā pārlasot to no vāka līdz vākam.

Laiks un pieredze ir iemācījuši, ka man jāmērcējas - jāmarinējas - nemainīgajā Dieva Patiesībā. Ja nē, šī pasaule, mana, protams, vājā un grēcīgā daba (tā, ko Bībele sauc par manu "miesu") un viss nesvētais apkārtējais, mani ātri iegrūdīs grāvī.

Kā jums ir ar ikdienas garīgajiem vingrinājumiem? Vai tie jums palīdz būt piepildītiem, Svētā Gara, Kas dod jums spēku, cerību, gudrību un mieru, pāri plūstošiem?

 
 
Kens Korkovs 
 
Kens Korkovs dzīvo Omahā, Nebraskā, ASV, kur viņš kalpo kā apgabala CBMC direktors. Šis teksts ar autora atļauju ir adaptēts no iknedēļas izdevuma "Fax of Life".
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2021. 

 Bilde © Brendan Mccann
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs