Ja jums nepieciešams kuģis, kādēļ gan to neuzbūvēt?
 
Dažiem patīk sapņot: "Ja vien man būtu dota iespēja, es parādītu, uz ko esmu spējīgs!" Citi stāsta par to, ko izdarīs, kad pienāks "viņu kuģis". Mēs runājam par cilvēkiem, kuri piedzīvoja lielu izrāvienu, kad "iespēja pieklauvēja pie durvīm". Bet, ja nu tai brīdī, kad "iespēja klauvē", mēs esam diendusā? Esam iznesuši atkritumu spaini? Vai esam kādā, ar hobiju saistītā aktivitātē?
 

Es nezinu autoru, bet nesen lasīju vērīgu komentāru. Atcerieties Noa, vīru no Mozus 1. grāmatas 6. nodaļas, kuram Dievs uzticēja atbildību uzbūvēt lielu šķirstu, lai glābtu tā ģimeni un dzīvniekus no vispārējiem plūdiem? Atcerējies? Kā teica autors: "Noa negaidīja, kad piestās kuģis, viņš to uzbūvēja."

Mēs dzīvojam laikā, kad arvien vairāk cilvēku ir gatavi modri uzmanīt, vai nav dabūjamas pusdienas, vai izglītība, vai citi labumi un pakalpojumi, kurus nav nopelnījuši, par brīvu. Pēc būtības, viņi gaida, ka kāds padarīs smagu darbu, lai viņi saņemtu resursus, kuru iegūšanai paši nevēlas piepūlēties. Viņi cer vinnēt loterijā - pat neapgrūtinot sevi ar biļetes pirkšanu.

Kad biju jauns, vecāki mani lutināja, un man nebija pienācīga izpratne par darbu. Laimīgā kārtā man bija tēvocis, kurš laipni, bet noteikti mani iemācīja, ka, ja jebkādā jomā vēlos gūt panākumus, lai tos sasniegtu, ir jāiegulda darbs. Kad kļuvu par Kristus sekotāju, es lūdzu, lai Dievs svētī manu karjeru, bet sapratu, ka Viņš gaida, ka es izdarīšu savu darāmā daļu. Galu galā es sapratu, ka Dievs: "...spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam" (Efeziešiem 3:20).

Uz mirkli vēlreiz atcerieties Noa. Kā mums stāsta Bībeles skolotāji, balstoties uz Rakstiem, tajā laikā vēl uz Zemes lietus nebija lijis. Tādēļ, kad Dievs Noam teica, ka ne tikai līs, bet būs arī lieli plūdi, topošais šķirsta būvnieks, iespējams, bija diezgan apmulsis. Bet Noa paklausīja pavēlei, būvēja - tā Kunga pilnvarots un vadīts - neiedomājama izmēra kuģi. Iespējams, ka mums neprasīs būvēt šķirstu, bet varbūt tas būs kaut kas tikpat grūti paveicams. Vai mēs esam gatavi darīt šo darbu?

Bībele mūs daudz māca par uzcītīga darba nozīmi, īpaši, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Lūk, daži piedāvātie principi:

Mērķi prasa ko vairāk par sapņošanu. Daudziem no mums ir augstas tiekšanās, lietas, kuras mēs vēlētos paveikt. Bet ar labiem nodomiem un cerēšanu nepietiek, lai mūsu sapņus pārvērstu realitātē. "Kas savu zemi kopj, tam maizes būs papilnam, bet, kas nevajadzīgām lietām pakaļ dzenas, tas ir neprātis" (Salamana pamācības 12:11).

Darbība vienmēr runā skaļāk, kā vārdi. "Runas ir īsas", mums atgādina sakāmvārds, bet rezultāts rodas, ja sekojam labajiem nodomiem. Pierakstīt mērķus, tā ir laba doma, bet noformulēt izmērāmu, materializējamu plānu, lai tos sasniegtu - un tad tam sekot, ir daudz labāka. "Kur tiešām dara darbu, tur visa kā pietiek, bet, kur rīkojas tikai ar vārdiem, tur valda trūkums" (Salamana pamācības 14:23).

Pūliņi "pa pusei" reti izdodas. Kādu dienu mans draugs Gerijs Haifīlds aptvēra, ka viņa "es vēlos" vēlmei, lai viņa ģimenes dzīve kļūtu labāka, jāpārtop par "man vajag", ko veido centieni pārveidot sevi par vērtīgāku darbinieku. Viņa pūliņi atmaksājās, un viņš pat sarakstīja par tiem grāmatu "Kad Vēlos Kļūst Par Vajag" (When Want To Becomes Have To). Tā iedvesmo daudzus jauniešus. "Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum" (Kolosiešiem 3:23-24).
 
 
Roberts Dž. Tamasi
 
©2021. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com
 
CBMC
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2021. 

 Bilde © Medicarforlazyman 
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs