Noskaidrot Ziemassvētkos par svarīgāko
 
 
Gadsimtiem ejot, pateikti un uzrakstīti neskaitāms daudzums vārdu par Ziemassvētkiem. Daži komentētāji joprojām iesaistās diskusijās par "Ziemassvētku patieso jēgu". Bet tiem, kuri tic Bībelē rakstītajam, nozīme var būt tikai viena: mazs bērniņš, kuram deva vārdu Kristus, piedzima nomaļā pilsētiņā Betlēmē visnotaļ pieticīgos apstākļos, tomēr uzauga, lai kļūtu par pasauli visvairāk ietekmējušo personu. Lielākajā pasaules daļā kalendārais gads ir balstīts uz domājamo pagājušo laiku kopš Kristus dzimšanas.
 
Lai arī Ziemassvētkus parasti svin 25. decembrī, neviens cilvēks nezina precīzu Kristus dzimšanas datumu. Tomēr ir dažas lietas, ko zinām par šo notikumu: tur nebija Ziemassvētku egles, arī Ziemassvētku vecīša tur nebija un vienīgās dāvanas bija zelts, vīraks un mirres.

Mūsdienu darījumu pasaulē, Ziemassvētkiem ir svarīga nozīme, jo to laikā būtiski pieaug tirdzniecības apjomi. Daudziem veikaliem un tagad arī interneta veikaliem tieši šis laiks nosaka, vai gads kopumā būs peļņu nesošs vai arī nē. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc "Ziemassvētku sezona" veikalos, šķiet, ar katru gadu sākas agrāk.

Tāpat Ziemassvētku laika iezīme biznesa un profesionālajā vidē ir iepriekšējā gada analīzes uzsākšana un nākamā gada plānošana. Arī Ziemassvētku balles un pasākumi parasti ir bijuši gana tradicionāli, kaut arī šogad, ņemot vērā koronavīrusa ierobežojumus un sociālo distancēšanos, tās, pat ja būs, būs savādākas.

Atgriežoties pie Ziemassvētku nozīmīguma - to pilnībā izskaidrotu varam atrast Bībelē. Mateja evaņģēlijs Kristus dzimšanu apraksta visai īsi, kamēr Lūkas evaņģēlijā tā 1. un 2. nodaļās aprakstīta daudz detalizētāk. Tomēr to, kādēļ Jēzus Kristus piedzimšana ir tik nozīmīga, mēs varam atrast, atverot Jāņa evaņģēliju. Lūk, dažas vietas no tā:

Iemiesojies Dieva Vārds. Jēzus nebija tikai labs cilvēks, pravietis vai harizmātisks reliģiskais līderis. Raksti mums saka, ka Viņš bija Dievs cilvēka miesā, klātesošs pie pasaules radīšanas. "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir" (Jāņa 1:1-3).

Gaisma pasaules tumsībā. Mēs dzīvojam pasaulē, kas, šķiet, kļūst arvien tumšāka. Jēzus nāca, lai nestu gaismu un kliedētu tumsu. Galu galā, uz visiem laikiem. "Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma" (Jāņa 1:4-5).

Jaunas dzīves Avots. Daudzi no mums apzinās vājības, nespēku, pat lielākus grēkus savās dzīvēs, kurus gribētu izmainīt vai pilnībā izbeigt. Saņemot caur Jēzu Kristu jaunu dzīvi, mēs šādas pārmaiņas varam piedzīvot - nevis caur saviem pūliņiem, bet caur Viņu. "Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva" (Jāņa 1:12-13).

Vispilnīgākais piemērs. Bībele mums stāsta, ka Jēzus Kristus ir Dieva sūtīts Glābējs cilvēcei. Tāpat mēs varam lasīt, ka Viņš ir lielisks skolotājs un perfekts piemērs tam, kā mums būtu jādzīvo mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem un Dievu. "Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības" (Jāņa 1:14).
 
 
Roberts Dž. Tamasi
 
©2020. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2020. 

 Bilde ©bigbustours 
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs