Eksperta līmeņa zināšanu un pieredzes iespējamie trūkumi
  
 
Kanādiešu autors Malkolms Gladvels (Malcolm Gladwell) sarakstījis vairākas grāmatas, kas saistītas ar sociālajām zinātnēm un ir ar savu unikālu skatījumu. Savā grāmatā "Outliers", viņš popularizē konceptu, ka, lai sasniegtu elites līmeņa sniegumu kādā nozarē, nepieciešams to praktizēt vismaz 10000 stundu. Piemēram, lidotājam jānolido vismaz 10000 stundu, pianistam klavierspēlei jāvelta vismaz 10000 stundu. Tas liekas saprātīgi - ja jums būtu nepieciešama nopietna operācija, vai jūs priekšroku dotu ķirurgam, kurš veicis tūkstošiem operāciju, vai jaunajam ar ļoti ierobežotu pieredzi? 
Gladvels liek labu uzsvaru - pieredzes esamībai jebkurā jomā, var būt ļoti liela nozīme. Tomēr prakses un pieredzes pārpilnībai var būt arī ēnas puses. Jūs varat tik ļoti pierast pie noteiktās lietu kārtības, ka varat zaudēt vēlmi apsvērt jaunas un svaigas pieejas. Arī tādas, kuras varētu darboties labāk nekā tās, kuras "mēs vienmēr esam darījuši šādā veidā".
 
Attieksme "es esmu eksperts un tas ir, kā šīs lietas jādara" var radīt šķēršļus jaunu novatorisku risinājumu atrašanai un ieviešanai. Vienkāršāk sakot, lepnība, ko izraisa jūsu zināšanas par savu nozari, var ierobežot jūsu panākumus nākotnē.
 
Bībelē ir daudz runāts par pazemības vērtīgumu, un šos principus it viegli var piemērot arī biznesa un profesionālajai videi. Piemēram, Salamana pamācībās 18:12 mācīts: "Priekš bojā iešanas cilvēka sirds kļūst lepna, bet pazemība ved godā." Var šķist grūti saprotams, kā uzticēšanās kompetence var novest pie "iznīcības", bet mēs esam redzējuši neskaitāmus piemērus, kad vadītāju lepnais atteikums veikt izmaiņas, atspoguļojas ne tikai uz viņu kā ekspertu zināšanu jomu, bet arī rezultātā noved pie organizācijas kraha vai stagnācijas.
 
Pārmērīga paļaušanās uz zināšanām un pieredzi var mums likt spriest: "Es zinu visu, ko par šo ir iespējams zināt." Bet nepārtraukti mainīgajā pasaulē, it īpaši tehnoloģiju skartajās jomās, tāda attieksme var būt postoša. Vienalga, transporta, medicīnas, grāmatvedības, grafiskā dizaina, pārtikas ražošanas vai kosmosa izpētē, katrā no šīm jomām ir notikusi dramatiska attīstība, kad "eksperti" ir bijuši gatavi nolikt malā savu esošo pieredzi un meklēt jaunus lietu
darīšanas veidus.
 
Salamana pamācības 11:2 mums vēsta: "Kur nāk lepnība, tur nāk arī negods, bet gudrība mīt pazemīgajos." Vai varat iztēloties, kā cilvēki smējās, kad brāļi Raiti veica pirmos "neaptēstos" mēģinājumus lidot? Cilvēks nekad nevarēs lidot, paziņoja "eksperti", pamatojoties uz tā laika ekspertīzi. Tikmēr šie lidošanas pionieri un daudzi viņiem sekojošie pierādīja, ka cilvēks lidot var un pat izplatījumā.
 
Savā biznesa klasikas grāmatā "Good to Great" autors Džims Kolinss (Jim Collins) min kopējas augstu sasniegumu uzņēmumu līderu iezīmes. Viņš apraksta "5. līmeņa" vadītājus, cilvēkus ar dzinuli darīt to, kas uzņēmumam ir vislabākais. Viena no viņu kopējām īpašībām ir pazemība, spēja nolikt malā savas eksperta zināšanas, lai veicinātu citu ieguldījumu.
 
Vienalga, viņi to aptvēra vai nē, viņi izdzīvoja pamācību, kas izteikta Salamana pamācībās 19:20, "Paklausi padomam un iedziļinies audzināšanas pamācībās, lai tu pēc tam būtu gudrs." Kā Kolinss parāda, pazemība ir ļoti svarīga īpašība visiem ekspertiem. Pieņemot, ka mēs visas atbildes zinām iepriekšējās pieredzes dēļ, mūsu īpaši straujajā un pārmaiņām pilnajā laikmetā, rezultāti var būt katastrofiski.
 
 
Riks Boks
 
© 2020, Unconventional Business NetworkResource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick Boxx" atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.unconventionalbusiness.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional Business", nodrošina "Five Keys to Growing a Business God’s Way".
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2020. 

 Bilde ©enterprisersproject
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs