Ticība var aizsargāt no bailēm
 
 
Daži no mūsu draugiem bija sīvas cīņas vidū, lai neaizvērtu savus biznesus. Viņu problēmas bija pietiekami nopietnas un viņi pat apsvēra domu bankrotēt. Meklējot un izvērtējot padomus un lūdzot, viņi izlēma turpināt. Tikko sākuši sajust pirmos panākumus, koronavīrusa pandēmijas konsekvences izpostīja viņu nozari, pēkšņi apraujot virkni nākotnes perspektīvu. Viņus pārņēma bailes un panika. Apmācība un pieredze viņus nebija šādiem jauniem šķēršļiem sagatavojusi.
 
Iespējams, jūsu organizācija ir saskārusies ar līdzīgiem izaicinājumiem. Vairumam no mums, vispasaules ierobežojumi un darbības pārtraukumi, ir radījuši iepriekš nepieredzētas grūtības. Kurš gan 2020. gada sākumā varēja paredzēt, kā tas izvērtīsies?
 
Pat normālos laikos, bez nepieredzētas globālas pandēmijas ietekmes, daudzi mazie biznesi dzīvo uz robežas un gūst ļoti nelielu peļņu. It īpaši uzņēmumi, kuri darbību uzsākuši nesen. Peļņa iespējama nākotnē, bet iesākumā darbības norisinās no dienas uz dienu. Tādēļ, parādoties krīzei, ir viegli saprast un nav nekas neparasts, ka vadītājus pārņem paralizējošas bailes.
 
Šādos laikos visvairāk tiek uzdoti tādi jautājumi kā "Ko lai tagad mēs iesākam?", "Vai mēs vispār ko varam izdarīt?". Esot aci pret aci ar tik drūmiem apstākļiem, var būt ļoti grūti palikt ticībā, turpinot paļauties, ka, neskatoties uz grūtībām, Dievam ir plāns. Vai Viņš mūs ir pametis?
 
Tādos laikos, kā šie, atklājas mūsu ticības patiesums. Un nav lielāka cerības avota kā Svētie Raksti. Apustulis Pēteris nerakstīja par pandēmijām, bet piedāvāja Jēzus Kristus sekotājiem, kuri piedzīvoja daudzas grūtības, šos apsolījumus: "Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts.. ." (1. Pētera 1:6-7).
 
Un vēl: "Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet, tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī, Viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties" (1. Pētera 4:12-13). Ticības dzīve - ieskaitot ikdienas darbus biznesa un profesionālajā vidē - ir uzticēšanās Dievam, Viņa vadībai un apgādībai, pat ja veselais saprāts saka ko citu. Bailes par nākotni, mums teikts, jāaizvieto ar veselīgām bailēm - bijību Dievam, Kurš paredzēja darbu un vēlas, lai mēs kalpojam kā Viņa vēstnieki darba vidē.
 
Kā mūs māca Salamana pamācības 19:23: "Tā Kunga bijāšana spēcina cilvēku dzīvībai, tāds būs arvienu paēdis, tā ka nekāds ļaunums viņu nepiemeklēs." Kad uzbrūk katastrofa, svarīgas ir vienas bailes - Dieva bijāšana. Savas karjeras laikā paļaušanās uz Dievu man ir nesusi mieru, nevis paniku. Jo mums ir šis apsolījums: "Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas" (Jeremijas 33:3).
 
Kad mums trūkst atbildes, uzticēties tikai Dievam ir labākais, ko varam darīt.
 
 
Riks Boks
 
© 2020, Unconventional Business NetworkResource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick Boxx" atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.unconventionalbusiness.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional Business", nodrošina "Five Keys to Growing a Business God’s Way".
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2020. 

 Bilde ©Guidepost
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs