Jūsu mērķis - autoritāte vai vadīšana?
 
 
Reiz dzirdēju kādu gudru vērojumu: "Ar dažiem cilvēkiem ir problēma, ka tad, kad viņus ieceļ par uzņēmuma prezidentu, tie pēkšņi sāk domāt, ka viņiem jāizturas kā prezidentiem." Vai esat to pamanījuši? Viņus negaidot pārņem sajūtas, ka tiem jāattīsta savi varas muskuļi.
 
Konsultants Tims Kaits (Tim Kight) saka: "Jūsu organizācija jūs izvirza autoritātes pozīcijā, bet tikai jūs pats varat sevi izvirzīt līdera pozīcijā." Amata nosaukums un pilnvaras, kas nāk kopā ar to, kādu nepadara par patiesu līderi vairāk nekā ieiešana garāžā nepadara par auto. Patiesu līdera autoritāti nopelna, nevis saņem.

Ir teikts, ka vienīgais veids, kā saprast, vai esi līderis, ir apgriezties riņķī un apskatīties, vai jums kāds seko. Tātad, kādas ir dažas no īpašībām, kurām būtu jāpiemīt patiesam līderim, tādam, kurš pelnījis, lai viņam sekotu? Lūk, daži no principiem, kuri pamatojas Rakstos un var palīdzēt veidot efektīvu vadīšanu:

Ir vīzija. Neatkarīgi, vai biznesā, vai bezpeļņas organizācijā, baznīcas vai ateistu komandā, cilvēki vēlas zināt, uz kurieni dodas, kur ir mērķis.. Efektīvs līderis redz un prot parādīt ceļu. "Kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma; bet labi tam, kas rīkojas pēc bauslības!" (Salamana pamācības 29:18).
Trīs gadus vadījis Savus mācekļus, Jēzus Kristus - visu laiku lielākais Līderis - pirms uzkāpšanas debesīs viņiem sniedza skaidru, ambiciozu vīziju. Viņš teica: "Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas... tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis." (Mateja 28:19-20).

Kalpo citiem. Esmu strādājis ar bosiem, kuri sagaida, ka kalpošu viņiem, un esmu strādājis ar bosiem, kuri ir bijuši dedzīgi vēlmē kalpot man un katram, kurš ir viņu atbildības lokā. Kā jūs domājat, kuram bosam vieglāk atbildēt ar nešaubīgu lojalitāti? Un atkal, Jēzus demonstrēja šādu lojalitāti, kalpojot citiem visdažādākajos vidos, ieskaitot pēc gara dienas ceļa netīro kāju mazgāšanu. "Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem." (Marka 10:45).
Vai nepieciešamības gadījumā jūs būtu gatavi atdot dzīvību par tiem, kuri jums seko? Tieši to izdarīja Jēzus. "Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem." (Jāņa 15:13).

Cilvēku izaugsmes veicināšana. Ir tāda patiesība, ka lielākais līdera pārbaudījums jeb tests - viņa vai viņas mantojuma ilgmūžība - ir tas, kas notiek ar uzņēmumu, organizāciju vai misiju, tad, kad viņu vairs nav. Neviens no mums uz šīs zemes nedzīvos mūžīgi, tādēļ gudri vadītāji cenšas apmācīt, attīstīt citus, lai tie varētu turpināt darbu, kad viņi dosies pensijā, citā pozīcijā vai pat nāvē. Apustulis Pāvils to labi saprata un mudināja savu mācekli Timoteju: "Un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus." (2.Timotejam 2:2).

Dalīšanās godā. Savā menedžmenta grāmatā "Good to Great", Džims Kolinss (Jim Collins) raksta par vadītāju, kurš "visiem spēkiem atteicās pieņemt godu par uzņēmuma panākumiem, savu veiksmi "norakstot" uz lieliskajiem kolēģiem, priekšgājējiem un pēctečiem. Vairums darbinieku nevilcināsies sniegt labāko, ja zina, ka gods par paveikto būs dalīts arī ar viņiem. "Lai tevi daudzina kāds cits - un ne tava paša mute, kāds svešais - un ne tavas paša lūpas." (Salamana pamācības 27:2).
 
 
 
Roberts Dž. Tamasi
 
©2020. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2020. 

 Bilde ©thoughtperfect
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs