Laiks “Restartēt” pieeju mūsu darbam
 
 

Tā kā esmu pārliecinoši netehnisks, tāds, kurš neko nesaprot, kā darbojas dators, tad, kad tas pārstāj darboties, mana stratēģija ir ļoti vienkārša. Es to izslēdzu un restartēju, lai sistēma un programmas pārstartētos. Vairumā gadījumu tas nostrādā un viss atsāk darboties atbilstoši tam, kā vajadzētu - lai arī es nesaprotu kāpēc.

Kad sākās COVID-19 pandēmija un izplatījās pa visu pasauli, mēs visi praktiski tikām ietekmēti dažādos veidos. Mūsu darba kārtība un rutīna tika izjaukta. Daudzi bija spiesti uz laiku nestrādāt vispār vai arī pielāgoties darbam no mājām. Tāpat ne vienam vien radās finansiālas grūtības, jo samazinājās atalgojums, ja vispār tāds saglabājās.
 
Šāds globāls posts bija nepieredzēts un neparedzēts, bet, līdzīgi kā ar manu datoru, kad lietas nedarbojas kā ierasts, iespējams, tas ir signāls, ka laiks "pārstartēt" - izslēgt un ieslēgt no jauna. Man radās doma, ka tiem, kuri seko Jēzum Kristum arī darījumu pasaulē, iespējams, pienācis laiks pārskatīt savu aicinājumu. Kādi ir mūsu motīvi, mūsu nodomi un mērķi?

Efeziešiem 2:10 teikts: "Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu." Un 1.Korintiešiem 3:9 apgalvots: "Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne." Ja tas ir patiesi, kā tas attiecas uz praksi? Manuprāt, Rakstos 2.Korintiešiem 5:14-20, mums dots sīkāks izskaidrojums:
 
"Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam: tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši. Un Viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas; un, ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam, Kristus sūtīti un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu!."

No šiem pantiem mēs varam mācīties ļoti daudz ko, bet centrālā tēma ir tas, ka kopš Jēzus Kristus nomira mūsu labā un izlīdzināja mūs ar Dievu, mēs esam aicināti pārstāvēt Viņu citiem - ieskaitot tos, kurus ikdienā satiekam darbā - kā Viņa vēstniekiem. Lūk, daži atslēgas momenti, ko pārdomāt, laikā, kad, iespējams, nepieciešams "pārstartēt":
 
Mēs esam Dieva meistardarbi. Mēs katrs esam unikālas personas. Dāvanu, talantu, pieredzes un aizrautības kombinācija, kā neviens cits. Mums tas viss jāizmanto Viņa godam.

Mēs esam "Viņa lauks, Viņa celtnes." Neskaitāmiem cilvēkiem mums visapkārt, birojos un ražotnēs, ir jādzird Jēzus Kristus vēsts. Fakts, ka Dievs mūs ielicis vietā, kurā šobrīd esam, ir pierādījums tam, ka Viņš vēlas, lai reprezentējam Viņu šeit.

Mēs esam tā Kunga vēstnieki. Vēstnieks neseko saviem nolūkiem un plāniem, bet to nolūkiem un mērķiem, kurus viņš pārstāv. Līdzīgi, darījumu pasaulē mēs kalpojam un reprezentējam mūsu Kungu gan rīcībā, gan vārdos.
 
 
Roberts Dž. Tamasi
 
©2020. Roberts Dž. Tamasi ir autors vairākām grāmatām, tajā skaitā "Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship"; "Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace"; "Tufting Legacies; The Heart of Mentoring", kopā ar līdzautoru David A. Stoddard un rediģējis citas grāmatas. Roberts katru otro nedēļu publicējas blogā: www.bobtamasy.blogspot.com
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2020. 

 Bilde ©iotsolutions
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs