Dusmu un skaļuma pasaulē izvēlieties mierīgumu un klusumu
 
 

Uz sarunu šovu ar emocionālu tēmu bija uzaicināti trīs viesi. Diskusija divu viesu un vadītāja starpā tā uzkarsa, ka viņi sāka viens uz otru kliegt. (Es zinu, ka mūsdienu raidošajos medijos tā šodien ir gandrīz vai norma, bet gribu izcelt to, kas notika turpinājumā.)

Galu galā, kad kliegšana bija turpinājusies vairākas minūtes, vadītājs to apturēja, jautājot trešajam viesim, kurš bija klusējis, kāds ir viņa viedoklis. Viņa mierīgie un pārdomātie vārdi pēkšņi haosā ieviesa kārtību. Un ne tikai, viņa uzvedība lika viņam izskatīties uzticamākam nekā citiem ar viņu spalgo kliegšanu.

Mūsdienu pasaulē ar trokšņiem, kas nāk no visām pusēm, daži domā, ka uzvar tas, kurš kliedz visskaļāk. Bet patiesībā mierīga un savaldīga komunikācija joprojām ir visefektīvākā un vairumā gadījumu nodrošina vislielāko ietekmi.
 
Tas nebūt nav jauns atklājums. Bībelē, grāmatā, kuru daudzi uzskata par labāko rokasgrāmatu biznesam un profesionālajai darbībai, ir daudz teikts par runāta vārda spēku, vājumu un slazdiem. Piemēram, Salamana pamācībās 15:1 teikts: "Miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu." Citā pantā teikts: "Zinīga sirds māca savu muti un vairo uz savām lūpām atzīšanu" (Salamana pamācības 16:23).
 
Šie padomi nav noderīgi tikai TV un radio šoviem. Pirms daudziem gadiem sabiedrības līderi tikās lielpilsētā, lai diskutētu par iespēju pieteikties Vasaras Olimpisko spēļu rīkošanai. Diskusija izvērtās negatīvi, vairums dalībnieku koncentrējās uz iespējamām problēmām, kas varētu rasties, uzņemot šādu lielu pasākumu.
 
Kad tikšanās jau ritēja vairāk nekā divas stundas, sarunas vadītājs vērsās pie viena no jaunākajiem grupas dalībniekiem. Šis cilvēks vēl nebija izteicis nevienu komentāru, tādēļ moderators jautāja: "Ted, jūs neesat vēl neko teicis. Ko jūs par šo visu domājat?" Visiem apklustot un gaidot, viņš mierīgi un klusi atbildēja: "Kur nav vēršu, tur sile tīra."
 
Bija pagājušas tikai divas vai trīs minūtes, bet šķita, ka stundas, kuru laikā visi pārdomāja, ko Teds bija pateicis. Pēkšņi viens sajūsmināti izsaucās: "Ziniet, viņam ir taisnība!" Un no šī brīža sarunas gaita pilnībā izmainījās. Teds nepateica, ka viņa atbilde ir tiešs citāts no Bībeles, Salamana pamācībām 14:4, bet tas, ko viņš bija domājis, bija pilnīgi skaidrs - nav mēslu, nav piena. Vai to pārvēršot ar darba vidi saistītos terminos - lai sasniegtu ko svarīgu, jums jābūt gatavam uz neizbēgamām pārmaiņām.
 
Rakstos mums teikts, ka Dievs komunikācijai ar Saviem cilvēkiem izvēlas mierīgu veidu, nevis kliegšanu vai dramatiskus paziņojumus. 1. Ķēniņu 19 mēs lasām par Eliju, kuru Dievs izmantoja virknē brīnumu. Vēlāk, fiziski un emocionāli iztukšots, pravietis bēga no ļaunās, viņu nogalināt alkstošās, ķēniņienes Jezabeles. Pēc atpūtas un atspirdzinājuma, Elija gaidīja jaunus Dieva norādījumus. Tad nāca spēcīgs vējš, tad zemestrīce. 12. pantā mums teikts: "Un pēc zemestrīces bija uguns. Bet Tas Kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns - lēna balss."
 
Dievs izvēlējās ar Eliju komunicēt caur klusiem vārdiem, kurus var sadzirdēt tikai uzmanīgs pravietis. Mums visiem, darba vidē esošiem, vēstījums ir vienkāršs - lai pārdotu ideju vai produktu, dažkārt kluss čuksts ir labāks nekā kliedziens. Un, ja jūs lūdzaties par svarīgu lēmumu, iespējams, Dievs vēlas, lai gaidāt Viņa čukstu.

  

 
Riks Boks
 
© 2020, Unconventional Business NetworkResource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick Boxx" atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.unconventionalbusiness.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional Business", nodrošina "Five Keys to Growing a Business God’s Way".
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2020. 

 Bilde ©Crosswalk
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs