Kad neveiksme kļūst par panākumu
 
 

Sava uzņēmējdarbības konsultanta darba sākumā es piedalījos konkursā, lai konsultētu kādu uzņēmēju, teiksim Tomu, kurš nodarbojās ar hipotēku izsniegšanu. Kad intervijā es Tomam izklāstīju par savu biblisko pieeju konsultēšanai,Toma skatiens pēkšņi kļuva auksts. Mūsu diskusija un tikšanās bija nonākusi strupceļā. Tomam pilnīgi noteikti nepatika manis lietotā pieeja, un lieki teikt, ka šo projektu es nedabūju.

Tā kā es biju jauns konsultants, es šo neveiksmi pieņēmu kā savējo. Es domāju par to, kā man tikšanos vajadzēja organizēt savādāk, bet nenožēloju, ka izstāstīju par saviem uzskatiem un to, kā tie attieksies uz viņa biznesu. Kā rakstīja apustulis Pāvils: "Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim..." (Romiešiem 1:16).

Tāpat, es zināju, ka, ja, kopā strādājot, mums nebūs līdzīgi motīvi un vērtību sistēma, tad jebkurā gadījumā mēs piedzīvotu neveiksmi. Viena no Bībelē minētajām, vispraktiskākajām pamācībām brīdina: "Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību?" (2.Korintiešiem 6:14). Tas nenozīmē, ka es nosodīju Tomu par viņa vērtību sistēmu, bet tas man atgādināja par to, ka mēs censtos panākt dažādus mērķus.

Tomēr, tas, ko es uzskatīju par neveiksmi, bija jebkas cits, bet ne neveiksme. Apmēram divus gadus vēlāk Toma brālis mani informēja, ka Toma nolīgtais konsultants acīmredzami nav vadījies pēc maniem bibliskajiem uzskatiem, kā vadīt biznesu! Uzņēmumam tika nozagti 40 000 dolāri.
 
Šī pieredze Tomam lika "doties" garīgajā ceļojumā, kas beidzās ar pilnīgām pārmaiņām un attiecībām ar Jēzu Kristu. Tas, ko es pieņēmu kā neveiksmi, izrādījās Dieva panākums.
 
Šādi stāsti nav nekas neparasts. Mēs tos Bībelē varam lasīt visai bieži. Piemēram, kad Mozus pirmās reizes lūdza faraonam atlaist Izraēla tautu no verdzības, Mozus faraona atteikumu uztvēra kā neveiksmi. Lai gan Mozus 2.grāmatā 11:9 mēs varam atrast, ko Dievs iepriekš Mozum bija sacījis: "Faraons neklausīs jums, lai Manu brīnumu skaits kļūtu vēl lielāks Ēģiptes zemē." Dievs bieži šķietamas neveiksmes izmanto kā iespēju parādīt Viņa spēku un īsteno Savu gribu.

Un vissvarīgākais ir nevis tas, vai piedzīvojam cerētos rezultātus, bet vai esam bijuši paklausīgi Kungam - pat ja tas nozīmē nesasniegt personīgos mērķus. Paklausība Dievam ir panākums arī tad, ja sākotnēji izskatās pēc neveiksmes, un Viņš ar prieku parāda, kā šķietamā neizdošanās pārvēršas panākumos, kuri pārspēj visu cerēto.

Par šo aspektu ļoti daudz ir rakstīts Salamana pamācībās. Piemēram, Salamana pamācībās 16:3 teikts: "Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies." Tas nenozīmē, ka viss notiks tieši tā, kā bijām iedomājušies, bet galu galā Dievs garantē panākumus - un dažkārt daudz lielākus nekā cerējām.

Mēs arī iesakām nebūt pārsteigtiem, ja Kungs mūsu plānos ievieš izmaiņas: "Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu" (Salamana pamācības 16:9). Cita Rakstu vieta saka: "No Tā Kunga ir atkarīgi ikviena cilvēka soļi, bet kurš cilvēks gan zina un izprot savu ceļu?" (Salamana pamācības 20:24). Mēs varam uzticēties, ka mūsu Tēvs zina labāk, kas priekš mums ir labākais.

 
 
Riks Boks
 
© 2020, Unconventional Business NetworkResource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick Boxx" atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.unconventionalbusiness.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional Business", nodrošina "Five Keys to Growing a Business God’s Way".
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2020. 

 Bilde ©ministrytodaymag
 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs