Vai šis ir piemērots laiks restartam?
 
 

Kalendārajā gadā ir 12 mēneši, bet vasaras mēnešos daudzi no mums izjūt pamanāmas izmaiņas darba prasībās un grafikos. Uzņēmumos jūtamas darbinieku rūpes par bērniem, kuri vasarā, skolas brīvlaikā, ir mājās. Daudzi darbinieki ļoti vēlas atvaļinājumus, lai atpūstos un atjaunotos. Jebkurā gadījumā viņi atrod iespēju, kā "atslēgties" no ikdienas darba rutīnas.

Dažās kultūrās, kā, piemēram, Eiropā, darbinieki vasaras mēnešos var paņemt pagarinātus atvaļinājumus. "Ierastais bizness" kļūst lēnāks vai pēkšņi apstājas. Ar šādu palēninājumu vai darba tempu samazināšanos parādās īslaicīgs darba roku trūkums. Rodas jautājums - kā šo laiku izmantot vislietderīgāk?

Domājot vispārināti, pārtraukums skolā vai atpūta no darba var būt labs laiks restartam. Tas var sevī ietvert tikšanās ar darbiniekiem, kad tie pieejami, un vīzijas izstrādi nākamajiem mēnešiem. Tas ir laiks, kad atjaunot komandas enerģiju un koncentrēšanos. Šāds "lēnais laiks" var būt tikpat svarīgs kā paaugstinātas produktivitātes periods.

Piedāvājot komandai iespēju atcerēties, kāpēc viņi ir šeit, jūs varat palīdzēt savai organizācijai būt produktīvākai nākotnē. Bībelē ar humoru aprakstīti cilvēki, kuriem nebija sapratnes par to, ko dara. "Citi sauca šā, citi tā, jo sapulce bija izjukusi un vairums nezināja, kādēļ bija sanākuši kopā" (Apustuļu darbi 19:32). Lai arī šeit netiek runāts par korporatīvajām komandām, tomēr tas labi raksturo situācijas, kad darbinieki kļuvuši tik aizņemti, ka aizmirst par korporatīvo misiju un mērķiem.

Pastāv kārdinājums būt aizņemtam tāpēc, lai būtu aizņemts. Tas atsauc atmiņā bosu, kurš skrēja caur biroju kliegdams: "Nestāviet te! Dariet taču kaut ko! Vienalga, kaut nepareizi, bet dariet!" Bēdīgi, tā var būt nelietderīga laika un enerģijas izšķiešana.

To apliecina arī Vecā Derība Bībelē: "Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda. Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt un savs laiks dēstīto atkal izraut. Savs laiks kādu nogalināt un savs laiks kādu dziedināt; savs laiks ko noplēst un savs laiks ko uzcelt. Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks sērot, un savs laiks diet. Savs laiks akmeņus mest un savs laiks tos salasīt; savs laiks apkampties un savs laiks, kad šķirties. Savs laiks ir ko meklēt un savs laiks ko pazaudēt; savs laiks ir ko glabāt un savs laiks ko galīgi atmest. Savs laiks ir ko saplēst un savs laiks atkal to kopā sašūt; savs laiks klusēt un savs laiks runāt." (Salamans mācītājs 3:1-7). Ir noteikts laiks arī, lai dotos uz priekšu - un tāpat jābūt laikam, kad ieturēt pauzi, lai atskatītos uz sasniegto un apdomātu, kurp doties tālāk.

Šo tēmu, atpazīt laiku, kad nepieciešams atsākt no jauna, varam redzēt Bībelē atkal un atkal. Piemēram, pēc daudziem šķirsta būvniecības gadiem un pārdzīvotiem plūdiem, Noa bija jāsāk no jauna. Mēs to redzam 1.Mozus grāmatā 9:1: "Un Dievs svētīja Nou un viņa dēlus un sacīja: "Augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi."" Tas bija noteikts laiks cilvēces restartam.

Iespējams, jūsu organizācija nav tikko pārcietusi plūdus vai lielu satricinājumu - bet ir ikdienas darba rutīnas iemidzināta. Ja jums ir sajūtas, ka nepieciešams restarts, nevilcinieties. Ieplānojiet tikšanos jau šodien! Uzdodiet tādus jautājumus, kā "Kāpēc mēs esam šeit?" un "Uz kurieni mēs dodamies?"
 
 
Riks Boks
 
Copyright 2019, Unconventional Business NetworkResource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick Boxx," atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.unconventionalbusiness.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional Business", nodrošina "Five Keys to Growing a Business God’s Way."
 
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2019. 

 Bilde ©HuffPost Life