Pasaulei nepieciešams vairāk kovboju
 
 

Nesen es skatījos īsu Vaiomingas universitātes reklāmas video, kā nosaukums bija "Pasaulei nepieciešams vairāk kovboju". Es nekad neesmu bijis kovbojs, bet noskatoties video, man tā vēstījums šķita ļoti trāpīgs.

Video tiek uzdots jautājums: "Nerimstoša zinātkāre, kas ar to ir noticis? Kad mēs pārtraucām uzdot jaunus jautājumus un uzdrošināties meklēt uz tiem atbildes? Vai mums akli jāseko iepriekš nolemtajiem ceļiem, kuri nenoved ne pie kā jauna? Kad ir tik daudz jauna, ārpus iestaigātajām takām? Pasaulei nepieciešams vairāk izbrīna, pārsteigumu, domātāju ārpus rāmjiem, kuri alkst izaicinājumu. Pasaulei nepieciešams vairāk kovboju... Tas ir meklētāja, celmlauža gars, tāds gars, kurš meklē, kā pierādīt sevi..."


Es nereklamēju šo universitāti. Nekad neesmu bijis Vaiomingā. Bet šis video iesaka ko ļoti svarīgu un tas neattiecas tikai uz izglītību. Uzlūkojot savu lomu, savu aicinājumu kā uzņēmējam vai profesionālim, mums sevī ir jārealizē šis "kovboja" gars. Jo kovboja imidžs šķiet iederīgs, neatkarīgi no kultūras, tautības, dzimuma vai tradīcijām.


Raugoties uz Jēzus Kristus un Viņa sekotāju dzīvēm, kā rakstīts Bībelē, mēs redzam, ka, tajā pat laikā, esot zvejniekiem, tirgotājiem, pat muitniekiem, viņiem visiem piemita daļiņa no "kovboja" attieksmes pret dzīvi. Jēzus viņiem pavēlēja iet pret ierasto dzīves kārtību, kultūru un dominējošo reliģiju, liekot doties jaunā, neapgūtā teritorijā.


Starp lietām, ko Jēzus paveica, bija brīvība nekalpot likuma burtam, vienkāršoti ikdienas dzīves pamatprincipi, nepieredzēta cieņa un novērtējums sievietēm un revolucionāri jaunas, pieaugošas un praktiskas attiecības ar Dievu. Mūsdienu tirgus vidē mums, it īpaši tiem, kuri apliecina, ka tic Jēzum un cenšas Viņam sekot, ir jākultivē šāda "kovboju" mentalitāte - zinātkāre, drosme, inovācijas un vēlme tapt izaicinātam. Lūk, daži piemēri:


Uzmanies no iestaigātām takām. Kultūrvide un līdzgaitnieku spiediens nereti mūs virza tajā virzienā, kurā dodas vairums, bet Jēzus mūs mudina izvēlēties citu: "Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību un maz ir to, kas to atrod" (Mateja 7:13,14).


Izvēlieties noteiktu piederību. Šodien tādas vērtības kā lojalitāte un pilnīga sevis nodošana kaut kam, bieži ir izzudušas. Bet līdzīgi, kā kovboji, kuri apzinās, kas viņi ir un ko viņi dara, izvairoties no visa, kas var novirzīt, arī mums jākoncentrējas uz to, kas mēs esam un kāpēc Dievs mūs šeit nolicis: "... izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposit - vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši viņpus Eifratas upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams - mēs kalposim Tam Kungam" (Jozuas 24:15).


Uzdrīksties būt atšķirīgs. Katru dienu mēs tiekam kārdināti tapt "... šai pasaulei līdzīgi", kā brīdināts Romiešiem 12:2, bet kā Jēzus Kristus vēstnieki mēs esam aicināti būt atšķirīgi, lai mūsu dzīves un pieeja darbam citu domās raisītu jautājumus: "Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos" (Pētera 1. Vēstule 3:15).

 


Roberts Dž.Tamasi
 
Copyright 2019, Roberts Dž. Tamasi ir autors grāmatām Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace; Tufting Legacies; un līdzautors, kopā ar David A. Stoddard, The Heart of Mentoring, un rediģējis daudzas citas t. sk. Mike Landry sarakstīto Advancing Through Adversity. Roberta tīkla lapa ir www.bobtamasy-readywriterink.com, un katru otro nedēļu publikācija blogā: www.bobtamasy.blogspot.com.
 
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2019. 
 Bilde ©MightyCall