Patiesas konkurences priekšrocības
 
 

Uzņēmējdarbībā un profesionālajā pasaulē mēs parasti raugāmies, kā iegūt konkurences priekšrocības. Jaunas idejas, īpašas apmācības un iemaņas personālam, īpašā darbības niša, pakalpojumi un mārketings. Mēs nepārtraukti analizējam, kādus resursus varam izmantot, lai būtu soli priekšā mūsu konkurentiem. Nesen man atgādināja par vienu konkurences priekšrocību, par kuru vairums cilvēku pat neiedomājas.

 

Draugs Toms, kurš darbojas celtniecības biznesā, pieteicās konkursam uz ļoti lielu objektu un domāja, ka viņa uzņēmumam ir izšķiroši svarīgi uzvarēt. Viņš lūdza Dievu un lūdza atkal, lai iegūtu šo projektu. Viņš bija pārliecināts, ka Dievs, saprotot, cik tas viņa biznesam ir svarīgi, nodrošinās šī kontrakta ieguvi. Viņš bija ļoti apjucis, kad uzzināja, ka līgumu ieguvis kāds viņa konkurents.


Vispirms Toms jutās ļoti sarūgtināts, pat dusmīgs uz Dievu. Kādēļ viņa lūgšanas netika atbildētas? Vai tās tika ignorētas? Tad kādu dienu pēc vairākiem mēnešiem viņš atklāja "kāpēc". Kāds draugs, kas arī darbojās šajā nozarē, Tomu informēja, ka konkurentam šis projekts izvērsies par finansiālu katastrofu.
Tas, kas tika uztverts kā atbildes uz lūgšanām trūkums, izrādījās pilnīgi noteikta atbilde. Dievs zināja, cik postoši Toma uzņēmumam būtu iegūt šo kontraktu. Kungs viņu pasargāja no projekta, kura dēļ Toma kompānija bankrotētu. Kā vēsta vārdi kādā senā dziesmā - dažkārt vislielākā Dieva dāvana ir tieši "neatbildētas" lūgšanas.


Pieņemu, ka ir daudzas reizes, kad esat pārliecināts par noteikta plāna vai lēmuma pareizību un tikai vēlāk redzat, ka rezultāts ir atšķirīgs no iedomātā. Manā dzīvē un karjerā tā ir noticis ne reizi vien, daudz biežāk, nekā es varu to saskaitīt. Tādēļ pieredze man ir iemācījusi uzticēties Dievam un nevis savai ierobežotajai konkrētās situācijas izpratnei.


Psalms 24:1 māca: "Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo." Man tas izsaka ko vairāk nekā tikai piederību. Tas atgādina arī par to, ka Dievs ir suverēns un vada visas lietas, tajā skaitā biznesa intereses, atbilstoši tam, ko Viņš zina kā labāko. Dažkārt pretēji tam, ko lūdzam lūgšanās un ko jautājam Viņam.


Dzīvojot ekstrēmi mainīgajos, nepastāvīgajos apstākļos, šķiet, ir grūtāk nekā jebkad izvērtēt, ko darīt vai arī nedarīt, lai sasniegtu savus mērķus un plānotos rezultātus. Uzticēšanās, ka Dievs visu zina un kontrolē visus apstākļus, dod mums mieru un ļauj uzticēt Viņam katru savas dzīves detaļu, arī mūsu darbu, katru dienu. Iespējams, labākais padoms biznesam, ko esmu lasījis, ir Salamana pamācībās 3:5-6 teiktais: "Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas."


Dažkārt Dievs mūsu lūgšanas piepilda, kā esam lūguši. Citukārt, līdzīgi kā manam draugam Tomam, Viņa atbilde pilnīgi atšķiras no mūsu gaidām un cerētā. Bet vienmēr, kā esmu sapratis savā garīgajā ceļojumā daudzu gadu laikā, tas, kas mums ir nepieciešams, ir tā Kunga atbilde. Pat ja mēs nezinām, ko par to domāt.


Mums ir jāatceras citā sakāmvārdā teikto: "Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu" (Salamana pamācības 16:9). Tā ir patiesa konkurences priekšrocība!

 
 
Riks Boks
 
Copyright 2019, Unconventional Business NetworkResource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick Boxx," atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.unconventionalbusiness.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional Business", nodrošina "Five Keys to Growing a Business God’s Way."
 
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2019. 

 Bilde ©Strategy Driven
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs