Kļūdainas komunikācijas riski
 
 

Teiciens "Tas nav tas, ko jūs sakāt, bet TIEŠI TAS, ko jūs pateicāt" uzsver kļūdu, kura nereti tiek pieļauta komunikācijas procesā. Neņemot to vērā, var tikt nodarīti būtiski, pat postoši, zaudējumi biznesam, tāpat kā attiecībām. Šādu mācību es guvu, pārraugot kādu pasākumu.

Tās bija lielas, mūsu organizācijas rīkotas, biznesa pusdienas un pasākums bija labi sācies. Bet kad viesi sāka beigt cienāties ar uzkodām, pamanīju, ka pusdienas vēl netiek pasniegtas. Lai arī mūsu programmai bija jāsākas, ēdiens vēl nebija redzams!

Galu galā mūsu viesi tika apkalpoti un prezentācija noritēja kā plānota, aizkavēšanās mūsu komandai radīja lielu uztraukumu, tāpat kā viesnīcas apkalpojošajam personālam. Tikai vēlāk es atklāju, ka manis iepriekš parakstītajā līgumā bija skaidri norādīts pasākuma laiks no 12.00-14.00, nevis mūsu domātais 11.00 - 13.00.

Manas kļūdas dēļ - pirms parakstīšanas rūpīgi nebiju iepazinies ar pasākuma dokumentiem un izlabojis laikus, viesnīca, saprotams, nebija gatava pasniegt pusdienas laikā. Mēs to varam uzskatīt par nelielu kļūmi saziņā, bet tā bija ļoti nepatīkama pasākuma plānotājiem un varēja pilnībā izjaukt savādāk tik veiksmīgi noritējušo sanāksmi. Viss pārējais vienošanās tekstā bija pareizi, viesu skaits, ēdienkarte un citas detaļas. Bet maza kļūme komunikācijā varēja sagraut visu.

Kad mēs runājam par komunikāciju, mēs parasti fokusējamies uz teikto vai rakstīto, kā arī uz to, kā tas tiek pateikts. Tomēr tas, kas nav pateikts, šajā gadījumā - sajukums par mūsu pasākuma laiku - var būt tikpat svarīgs, lai rezultāts būtu panākums vai neveiksme. Es atklāju, ka Bībele piedāvā lielisku ieskatu kļūdainas saziņas riskos.

Apzinieties, ka tas, ko sakām vai arī noklusējam, var novest pie nepareizas rīcības. Rakstos, Salamans mācītājs 5:6 mēs lasām: "Un, kur ir daudz sapņu, tur ir arī daudz veltīgu un tukšu vārdu, tur ir niecība. Bet tu bīsties vairāk Dieva!" Pievēršot lielāku uzmanību detaļām un ļaujot cilvēkiem pārbaudīt jūsu darbu, ir iespējams izvairīties no sāpīgām kļūdām saziņā. Mans nodoms nebija aizkavēt maltītes pasniegšanu, bet nodoma trūkums tāpat var novest pie nepārdomātām sekām.

Esiet uzmanīgi pret iespējamām kļūdām. Ja es būtu koncentrējies un pārbaudījis svarīgas detaļas, kā piemēram, pasākuma laiku, šāda nevajadzīga neērtība nemaz nebūtu izveidojusies. "Sapratīga sirds iemanto gudrību un gudra auss meklē atzīšanu" (Salamana pamācības 18:15).

Apzinieties, ka pat sīkas detaļas var novest pie lielas kļūmes. Brīnišķīgajā Vecās Derības grāmatā mēs varam lasīt brīdinājumu: "Gūstiet mums nebēdnes lapsas, mazās lapsas, kas posta vīna dārzus, jo tagad ziedos ir arī mūsu vīna dārzi" (Salamana augstā dziesma 2:15). Šajā vietā gan kontekstā nav sasaiste ar biznesu, tomēr doma ir piemērojama. "Mazās lapsas", ar kurām sastopamies darba ikdienā, var šķist nesvarīgas, bet, ja tām nepievērš pienācīgu uzmanību, tās var radīt lielākus traucējumus kā spējam iedomāties.


Iznākumā, neskatoties uz viesu apkalpošanas aizkavēšanos, mūsu pasākums noritēja tuvu plānotajam. Tomēr kļūda komunikācijā varēja izvērsties pilnīgi savādāk un es guvu neaizmirstamu mācību.

 
 
Riks Boks
 
Copyright 2019, Unconventional Business NetworkResource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick Boxx," atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.unconventionalbusiness.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional Business", nodrošina "Five Keys to Growing a Business God’s Way."
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2019. 

 Bilde ©clipart.email
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs