Apdomājot un gatavojot pareizus plānus jaunajam gadam
 
 

Kādi ir jūsu plāni 2019. gadam? Vai vēlaties izaugsmi jūsu biznesam? Vai vēlaties paaugstinājumu darbā, vai arī atrast jaunu, labāk atalgotu darbu? Varbūt vēlaties kardinālas izmaiņas jūsu karjerā? Vai arī, iespējams, jūsu karstākā vēlme ir tapt par sevis uzlabotu versiju?

Vēl vienam gadam tuvojoties noslēgumam, daudziem no mums pienācis laiks tradicionālai nodarbei, pagājušā gada izvērtēšanai un nākamā plānošanai. Plānošanai, salīdzinājumā ar izvērtēšanu, ir viena priekšrocība. Mēs nevaram izmainīt pagātni, tikai izvērtēt. Turpretim plānošanu mēs varam sākt no pilnīgi svaigas lapas, noteikt, ko, kad un pat, kāpēc mēs darīsim.

Viens no plānošanas pamata elementiem ir mērķu noteikšana. No biznesa viedokļa, pagājušā gada gaismā, mēs varam plānot nākamā gada apjomus, peļņu, produktivitāti un izaugsmi. Protams, arī individuālajā līmenī, plāni ir svarīgi. Mēs varam uzstādīt mērķus personīgajai un profesionālajai izaugsmei, izvērtējot, kur esam šobrīd un kur vēlamies nokļūt nākotnē.

Mēs varam balstīties uz iepriekšējos 12 mēnešos sasniegto, vai arī veikt izmaiņas un censties sasniegt to, ko iepriekš neizdevās. Ir teiciens, ka mēs kļūstam vai nu labāki vai sliktāki, tādēļ mums nepieciešama stratēģija, kā nākamajās dienās, mēnešos un gados kļūt labākiem.

Par mērķu uzstādīšanu un plānošanu ir sarakstītas nesaskaitāmas grāmatas, bet tajās reti ņemtas vērā Bībelē dotās mācības un ieteikumi. Tie ir īpaši svarīgi, mēģinot izvērtēt "kāpēc" kaut ko iekļaut vai neiekļaut plānos un mērķos. Tādēļ, lai asistētu šajā ikgadējā plānošanas procesā, lūk, daži piemēri pārdomām:

Bagātība. Daudziem cilvēkiem bagātība ir lielākais mērķis, iespēja sasniegt vēlamo dzīves stila līmeni. Raksti iesaka saglabāt patiesu, reālistisku skatījumu: "Nenopūlē pārlieku sevi, lai tu kļūtu bagāts, atmet tādu savu gudrību! Tikko tu esi savas acis tai pievērsis, redzi, tā jau ir pazudusi, jo tā iegūst sev spārnus kā ērglis, kas paceļas padebešos" (Salamana pamācības 23:4-5).

Izcilība. Mums nepārtraukti jācenšas sasniegt labāko ko spējam, ne sava labuma pēc, bet, lai caur mums atpazītu to, kuram kalpojam. "Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu" (Efeziešiem 2:10). "Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum" (Kolosiešiem 3:23-24).

Pareizs fokuss. Kā mēs varam būt droši, ka mūsu plāni ir labi pārdomāti? Kā tie ir balstīti uz pareiziem motīviem? "Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas" (Mateja 6:33).

Pazemība. Uzstādot mērķus, mēs reti ņemam vērā tādas vērtības kā pazemība. Tomēr, daudzos gadījumos, tā ir īpašība, kas nodrošina ilgstošus panākumus. "Pazemības, proti, Dieva bijības alga ir bagātība, gods un dzīvība"(Salamana pamācības 22:4).

 
 
Roberts Dž. Tamasi
 
Robert J. Tamasy ir autors grāmatām Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace; Tufting Legacies; un līdzautors, kopā ar David A. Stoddard, The Heart of Mentoring, un rediģējis daudzas citas t. sk. Mike Landry sarakstīto Advancing Through Adversity. Roberta tīkla lapa ir www.bobtamasy-readywriterink.com, un katru otro nedēļu publikācija blogā: www.bobtamasy.blogspot.com.
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2018. 

 Bilde © 
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs