Māksla klausīties ir spēks
 
Kad mēs ar sievu 1996. gadā pārdevām mūsu foto laboratoriju un pievienojāmies CBMC darbiniekiem, mans padomdevējs, advokāts un tiesnesis no Anglijas, Teds Habards mums ieteica piecu gadu plānu. Viņš deva gudru padomu, iesakot pirmajā gadā neko nedarīt, bet klausīties, cenšoties satikt pēc iespējas vairāk cilvēkus, lai uzklausītu, kas viņiem uz sirds. 
 
Otrajā gadā, Teds teica, man jādara pamatā tas pats, bet jāuzdod arī vairāki precizējoši jautājumi. Un trešajā gadā, kā viņš rekomendēja, man vajadzētu likt kopā kopējo attēlu. Ceturtais gads būtu īstais, lai sastādītu plānu, bija Teda padoms, bet tad piektajā to sākt realizēt. 
 
Daudziem no mums biznesa vidē tas šķiet pretēji veselajam saprātam. Mums kaut kas ir jādara, un jādara nekavējoties! Bet es atklāju, ka Teda Habarda ieteiktajā ir dziļa gudrība, uzmanīgi ieklausīties cilvēkos, nopietni pārdomāt viņu teikto un tad atbilstoši viņu sacītajam izveidot rīcības plānu.
Tas, ko es pirmo trīs gadu laikā dzirdēju, visbiežāk bija tas, ka cilvēki jūtas vientuļi. Viņiem vajadzēja kādu vietu, kur vienkārši uzturēties, bez pienākumiem vai kādām gaidām. Viņiem vajadzēja vietu, kur sanākt kopā ar draugiem, lai runātu par garīgumu, kultūru, mākslu un mūziku, kas iedvesmo. Īsumā, tikšanās vietu, kura kļūtu par sabiedrības centru un kalpotu par gaismas avotu apkārtnei.

Šī ideja mūs noveda pie tā, ka 2001. gadā atvērām Homēra kafejnīcu. Pēc 17 gadiem tā joprojām darbojas un daudzi saka, ka tā ir bijusi kā katalizators Overlandas parka apkārtnes pārvērtībām. Apkārtne piedzīvoja strauju, pozitīvu uzplaukumu, lielā mērā pateicoties cilvēkiem, kuri tikās kafejnīcā un diskutēja par cerībām saistībā ar apkārtnes nākotni.

2008. gadā, kad mēs kafejnīcas vadību nodevām cita pāra rokās, es atgriezos pie foto biznesa un atkal ļāvos Teda ieteikumam klausīties. Es atklāju, ka cilvēki mīl vecās fotogrāfijas un vēlas, lai kāds atjaunotu pabalējušos un bojātos attēlus. Tagad mans darbs pamatā ir fotogrāfiju atjaunošana.

Par "klausīšanos un gaidīšanu" es iedomājos ikreiz, kad dzirdu par uzņēmumiem, kas noalgo jaunus vadītājus un gaida nekavējošas izmaiņas. Ja tās nenotiek sešu mēnešu laikā, tad viņi var attapties jau atlaisti. Bet efektīva vadīšana sevī iekļauj klausīšanos un rūpes par cilvēkiem. Mēs to varam arī saukt par "mākslu klausīties."
 
Lūk, tikai daži principi par klausīšanos, kas minēti Bībelē:
 
Smalkā māksla klusēt. Ir grūti uzklausīt cilvēkus, ja visu laiku esam aizņemti ar runāšanu. "Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka, bet, kas savu muti savalda, ir gudrs" (Salamana pamācības 10:19).

Klausīšanās un runāšana pareizā ātrumā. Viens no iemesliem, kādēļ mums klausīšanās sagādā grūtības, ir tas, ka fokusējamies uz to, ko atbildēsim. Bet, ja aktīvi klausāmies, var izrādīties, ka tas, ko gribējām teikt, ir nepareizi vai pat vispār nav jāsaka. "Zinait, mani mīļie brāļi: lai ikviens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties" (Jēkaba 1:19).
 
Divas ausis, lai klausītos un viena mute, lai runātu. Iespējams, ka iemesls, kāpēc Dievs mums deva divas ausis un tikai vienu muti, ir tas, ka mums divreiz vairāk laika jāveltī, lai klausītos nekā runātu. "Dzirdīgu ausi un redzīgu aci - abas divas dara Tas Kungs" (Salamana pamācības 20:12). "Kas atbild, iekāms viņš dzirdējis, tam piemīt vientiesība un tas piedzīvos kaunu" (Salamana pamācības 18:13).
 
 
Džims Matiss
 
Džims Matiss ir fotostudijas īpašnieks Overland Park, Kanzasā, kura specializējusies komerciālo un scenogrāfisku portretu izgatavošanā. Džims ir autors grāmatai par digitālo fotogrāfiju "Augstas veiktspējas fotokameras vienkāršiem cilvēkiem". Iepriekš viņš vadīja kafejnīcu, kā arī bija Kanzasas pilsētas CBMC izpilddirektors Misūri.
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2018. 

 Bilde ©uniquementors
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs