Lai būtu labs vadītājs, esi gatavs mācīties
 
 
Vadīšana paver ļoti plašas iespējas. Daudzi vadītāji savu lomu uzskata par lielu privilēģiju. Bet vadīšana ir arī pilna ar daudziem izaicinājumiem, ne tikai vadot citus, bet arī izvairoties no lamatām, kurās iekrituši arī labākie vēsturei zināmie līderi.
 
Piemēram, vadītāja pozīcija var uzpūst ego. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ apustulis Pāvils deva padomu: "Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota: netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris" (Romiešiem 12:3).
 
Viens no veidiem, kā "būt par sevi augstākās domās nekā vajadzētu", ir darboties saskaņā ar pieņēmumu, ka mēs visu zinām, vismaz vairāk nekā ikviens, kurus vadām. Mēs baidāmies, ka, ja atzīsim nespēju atbildēt uz visiem jautājumiem, padotie mūs vērtēs zemāk, pat apšaubīs autoritāti.
 
Tomēr viena no laba vadītāja/līdera iezīmēm ir spēja atzīt, ka vēl ļoti daudz jāmācās. Patiesībā Atvērtība mācīties no saviem padotajiem dod vadītājiem iespēju parādīt, cik augstu viņi vērtē savus darbiniekus. Labs vadītājs cenšas daudz mācīties. Daudzas no manām vērtīgākajām "mācību stundām" darbā ir pasnieguši cilvēki, kurus esmu nolīdzis un vadījis.
 
Principu labs vadītājs ir gatavs daudz mācīties mēs redzam arī Jēzus Kristus piemērā. Jēzus Kristus Bībelē aprakstīts kā pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, un Viņam netrūka zināšanu. Tomēr Viņš parāda Savu vēlmi izzināt, kad mācekļiem uzdod jautājumu: "Ko ļaudis saka par Cilvēka Dēlu, kas Viņš esot?" (Mateja 16:13).
 
Viņam nebija vajadzības uzdot šo jautājumu, bet Viņš vēlējās uzzināt, ko teiks Viņa mācekļi. Kā jau bija paredzams, viņu atbildes bija dažādas. Tad Jēzus uzdeva otro jautājumu: "Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?" Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: "Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls." (Mateja 16:15-16). Jēzus ne tikai vēlējās uzzināt viņu atbildes, bet arī iedrošināt mācekļus domāt par visu laiku svarīgāko jautājumu.
 
Tas pats attiecas uz darba vidi. Nav būtiski, kādā sfērā vai nozarē darbojamies, patiesība, ka labi vadītāji gatavi daudz mācīties - vadītājs/skolnieks, nekad nav nepareiza. Šī patiesība ir mūžīga. Bībelē par to ir daudz teikts, arī Salamana pamācībās. Lūk, tikai divi piemēri:
 
Saglabā atvērtību iemācīties jaunas lietas. Ir teikts: "Neviens no mums nav tik gudrs kā visi kopā. "Lai to atzītu, nepieciešama pazemība, bet mēs katrs varam mācīties no citiem cilvēkiem, pat zemāka profesionālā līmeņa. Viņi var ļaut paraudzīties uz lietām no cita skatu punkta un risinājumiem, kādus neesam apsvēruši. "Nodod savu sirdi mācībā, un tavas ausis lai uzklausa prātīgu valodu" (Salamana pamācības 23:12).
 
Seko patiesībai un saprašanai. Jēzus Kristus sekotāji lūdz Dievam gudrību un vadību. Bieži vien Viņš to dod ar citu cilvēku starpniecību. Mēs būsim gudri, ja pirms lēmumu pieņemšanas, noskaidrosim viņu viedokli. "Pērcies taisnību un patiesību un nepārdod tās atkal; centies iegūt gudrību, audzināšanu un saprātu" (Salamana pamācības 23:23).
 
 
Roberts Dž. Tamasi
 
Robert J. Tamasy ir autors grāmatām Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace; Tufting Legacies; un līdzautors, kopā ar David A. Stoddard, The Heart of Mentoring, un rediģējis daudzas citas t. sk. Mike Landry sarakstīto Advancing Through Adversity. Roberta tīkla lapa ir www.bobtamasy-readywriterink.com, un katru otro nedēļu publikācija blogā: www.bobtamasy.blogspot.com.
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2018. 

 Bilde ©Kellogg Insight