ĒTIKA: ārējās darbības, kuras balstītas uz iekšējiem motīviem
 
 
Biznesā un profesionālajā pasaulē ētika vienmēr ir bijusi kā izaicinājums, un, neskatoties uz daudziem panākumiem un pārmaiņām, iespējams, 21. gadsimtā šis izaicinājums ir vēl lielāks. Vārds "ētika" ir cēlies no sengrieķu ethos, kurš nozīmē, "mūsu vieta kā cilvēkiem" vai "vieta, kur dzīvojam". Tādējādi ethos var tikt asociēta ar "mūsu mājām".
 
Tas man atgādina to, kā tēvs mūs, visu ģimeni, uzrunāja pie apaļā pusdienu galda. Koncentrējoties uz noteiktu izturēšanos vai uzvedību, viņš uzsvērti teica: "Šeit, šajā mājā, tādas lietas nenotiks." Šādā veidā viņš mūs informēja par "mājas noteikumiem", standartiem, praksi un tradīcijām, kurus sagaidīja no mums ievērojam.
 
Ir acīmredzami, ka mūsu māja jeb vieta, kur dzīvojam, ir mūsu laulība, sociālā grupa, sabiedrība, pilsēta, apkārtne, baznīca un draudze, kur slavējam kopā ar citiem un uzņēmums, kurā nopelnām iztiku, kas Bībelē tiek saukta par "mūsu dienišķo maizi". Dzīvošana saskaņā ar personīgo, profesionālo un uzņēmuma ētikas kodeksu rezultējas darbībās, kuras ļauj mums justies "kā mājās".
 
Brazīliešu filozofs un pedagogs profesors dr. Mario Serdžio Kortella ir meistarīgi noformulējis ētikas konceptu: "Tā ir principu un vērtību komplekts, kuru izmantojam, lai atbildētu uz cilvēka dzīves trīs galvenajiem jautājumiem: Vai es gribu? Vai man tas jādara? Vai es to varu izdarīt? Ir lietas, kuras mēs gribam, bet mums tās nevajag darīt. Ir lietas, kuras vajag darīt, bet mēs nevaram. Ir lietas, kuras mēs varam izdarīt, bet negribam."
 
Šādas dilemmas caurstrāvo mūs, okupējot mūsu darījumu attiecības un arī neredzamos, iekšējos dzinuļus, kuri ierosina ārējās, redzamās darbības.
 
Apustulis Pāvils norādīja, ka, cēlonis tam, ka mēs darām to, ko negribām, ir iekšējais spēks vai impulss, kura nosaukums ir "grēks": "Bet, ja es to daru, ko negribu, tad darītājs neesmu vairs es, bet manī mītošais grēks" (Romiešiem 7.20). 
 
Viens no grēka konceptiem, kuru atceros, bet neatceros avotu, ir "netrāpīt mērķī". Mēs zinām, ko darīt, bet, darot to, esam pazaudējuši mērķi un trāpām kaut kur citur.
 
Dievišķā pretinde grēkam ir piedošana. Kad mēs atzīstam savus grēkus un tos nožēlojam, Dievs mums palīdz tikt tiem pāri, dodot Savu piedošanu, dodot mums iespēju nevēlēties to, ko mums nevajadzētu un spēju izdarīt to, kas nepieciešams: "...Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības" (1. Jāņa 1.8-9).

Lai nu kā, "mūsu mājas" ir kas vairāk kā ētikas vadlīniju esamība un tās demonstrēšana, vairāk kā dzīšanā pēc labās prakses, vērtībām un principiem. Tā prasa vairāk kā vienkāršu vēlēšanos vai pat mūsu gribas trenēšanu. Tā pieprasa mūsu iekšējās pārmaiņas, jaunu domāšanas veidu.
 
Vēstulē romiešiem 12:2 mums teikts: "Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs." "Pārvērsties" nav iespējams mūsu pašu spēkiem. To var tikai, kā Bībele mums saka atkal un atkal, Jēzus var izdarīt! Kā Galatiešiem 2:20 tiek Viņa sekotājiem apliecināts: "Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus.
 
 
 
Serdžio Fortes
 
J. Sergio Fortes ir stratēģiskās vadības konsultants un korporatīvās vadības speciālists. Viņš ir arī Brazīlijas CBMC biedrs.
 
CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2018. 

 Bilde ©Verywell Mind