Gudrības nezūdošā nozīme
 
 
"Aristotelis esot teicis, ka izglītības mērķis esot cilvēkiem iemācīt to, kam viņiem jāpatīk un kam nē." - K.S. Luiss. Atbilstoši šim citātam, vērtības, kuras mūs sagatavotu dzīvei, biznesam un profesionālajai karjerai. Bēdīgi, bet daudzos gadījumos tas vairs neatbilst patiesībai.
 
Harvardas Universitāte (oriģināli saukta - New College), kas dibināta 1636. gadā, ir ASV vecākā korporācija. 1638. gadā to pārdēvēja tās dibinātāja v.s. Džona Harvarda (Rev. John Harvard) vārdā, kurš to uzsāka kā garīdznieku apmācības vietu. Harvardas vēsturisko ēku fasādē saglabājies akmenī kalts ģerbonis ar tajā attēlotām trīs grāmatām (divas vērstas uz augšu un viena uz leju) un uzrakstu "VERITAS", kurš nozīmē "patiesība". Džons Amoss Komeniuss (John Amos Comenius), kurš tiek uzskatīts par modernās izglītības sistēmas tēvu, attīstīja izglītošanas metodoloģiju, kas balstīta uz sekošanu patiesībai, kā tā atklājusies Rakstos, dabā (zinātnē) un saprātā. Trešā grāmata ģerbonī tādējādi ataino cilvēku prāta ierobežotību. (Tas ir aprakstīts "The Harvard Wall" - autors Gary Brumbelow.) 
 
Harvardas Universitāte, kopš atmestas sākotnējās tradīcijas un kļuvusi par sekulāru institūciju, vairs neseko šīm idejām. Ģērbonis ir izmainīts, trešā grāmata arī ar atvērumu uz augšu un uzraksts "Kristum un baznīcai" noņemts. Tomēr Harvardas vēsturiskās celtnes ir saglabājušās nepārveidotas, liecinot par zaudēto mantojumu - gudrību sekot Dieva patiesībai: "Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību" (Salamana Pamācības 1:7).

Salamana Pamācības 1:1-7 apgalvo, ka gudrība, sapratne un taisnīgums sākas ar Dieva bijāšanu. Raksti māca, ka viss mācīšanās process, iegūtās zināšanas un gudrība atklājas caur Dieva (Rakstu) izzināšanu; dabu (studējot zinātni un Dieva radīto), un caur saprātu (jeb prātu kā loģikas instrumentu). Vērtības ir pamatā tam, lai mēs varētu definēt, kas esam tāpat kā kultūras un sabiedrības pamatus. Bizness un komercija
tiek kontrolēta atbilstoši akceptētajiem standartiem un vērtībām. Šo principu ignorēšana mūs noved pie bojāejas. Kā rakstīja K.S. Luiss: "Dogmatiska ticība objektīvām vērtībām ir nepieciešama likumiem, kas nav tirānija vai arī padevībai, kas nav verdzība." 
 
Gudrība, kas balstās patiesībā, kas atrodama Rakstos. Veiksmīgam biznesam vai organizācijai nepieciešama vīzija, misija un vērtību sistēma, kurai seko darbinieki un kas dod labumu klientiem. Mūsu profesionālā darbība būs sekmīga un novērtēta, ja mēs darbosimies biblisko principu robežās, kuri aizsargā tiesības, attiecības un mūsu partneru, darbinieku, kolēģu un klientu labklājību.
 
Gudrība, kas balstās patiesībā zinātnē (dabā). Veiksmīgs bizness apstiprina vispārējos likumus un labo praksi, sevī ietverot godprātīgus darījumus, godīgas cenas un augstu vērtē integritāti attiecībās un profesionālajā komunikācijā. "Pareizi svaru kausi un taisnīgs svars ir no paša Tā Kunga, un visi atsvari somā ir Viņa darinājumi" (Salamana Pamācības 16:11).
 
Gudrība, kas balstās saprātā, kuru devis Dievs. Bībele stāsta slaveno stāstu par ķēniņu Salamanu, kurš, kad viņam piedāvāja gan bagātību, gan varu, tā vietā izvēlējās gudrību. Vēlākās dzīves gaitās Salamans novirzījās no patiesības ceļa. Viņš pārstāja gudrību vērtēt augstāk par bagātību. Viņš sakompromitēja patiesību, gudrību un zināšanas, dzenoties pēc bagātības, zirgiem un sievietēm, galu galā pārkāpjot visus principus, atbilstoši kuriem kļuva par ķēniņu. Viņš zaudēja bailes Dieva priekšā un kopā ar tām arī ķēniņvalsti. Mācības, kuras varam lasīt 1. Ķēniņu grāmatā 11:10-12 ir ļoti svarīgas un mums vērā ņemamas.

 

Rūdolfs Dainis Šmits.
 
Arhitekts un uzņēmējs. Šobrīd izstrādes un tehniskais vadītājs Hill International - Projektu un celtniecības risku vadīšanas uzņēmumā; Bijušais CBMC Latvia priekšsēdētājs un valdes loceklis, Baltijas Reformātu Teoloģijas Semināra dibinātājs un bijušais Europartners valdes loceklis.

CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2018. 

 Bilde ©expecthim