Tosts par Jauno Gadu - un arī veco
 
 
Daudz laimes! Mazāk kā nedēļa un būsiet aizvadījuši vēl vienu kalendāro gadu. Vai esat gatavi sākt 2018.? Kādi ir secinājumi no aizvadītā? Vai tas bija viens no jūsu labākajiem gadiem, varbūt pat vislabākais? Vai arī viens no tiem, kuru labāk aizmirst un jāpriecājas, ka tas beidzies?
 
Īstenībā pāreja no 31. decembra uz 1. janvāri ir tikai kārtējās 24 stundas. Tomēr tik daudziem no mums tas nozīmē daudz vairāk. Daži cer, ka pozitīvais, kas bija vecajā, turpināsies arī jaunajā. Citiem tā ir iespēja sākt no jauna kaut ko nebijušu vai arī pārveidot. Katrā gadījumā, vērojot kalendāra pēdējos skaitļus, parasti pieaug cerība un gaidas uz labām lietām nākotnē.
 

Daudziem šis gadu mijas laiks nozīmē abus - gan laiku izvērtēt, kas noticis aizgājušo 365 dienu laikā, gan paskatīties uz priekšu - kādi izaicinājumi un pārsteigumi sagaida nākamajās 365. Es uzdodu tādus jautājumus kā "Kas noritēja labi?", "Ko es varēju izdarīt labāk?", "Ko es varu mācīties no pagājušā, lai turpmāk varētu sasniegt labākus rezultātus?".

Diemžēl daudzos gadījumos pāreja no viena gada uz nākamo prasa daudz vairāk nekā nomainīt kalendāra lapas. Dažkārt tā ietver tādas sajūtas kā nožēlu un pat vainas apziņu. Būs, kas piekritīs Viljama Folknera vārdiem: "Pagātne nav mirusi, tā pat nav pagājusi." Tad kā, cerot uz labām lietām nākotnē, tikt galā ar to kas izdarīts vai noticis, bet gribētos, ka tā nebūtu bijis? Bībele piedāvā vairākus principus, kuri varētu palīdzēt un kurus vērts ņemt vērā:

Atsaki pagātnei kontroli. Apzinieties, ka vēl neesam "atbraukuši", vēl ir sapņi, kuri jāpiepilda, un mēs nevaram virzīties uz priekšu, ja koncentrējamies uz pagātni. Apustulis Pāvils rakstīja: "Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan - aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū" (Filipiešiem 3:12-14).

Apzinies, ka nākotnei nav jādublē pagātne. Mēs varam no pagātnes mācīties daudz vērtīga, ieskaitot neveiksmes, bet tad mums jāizvairās no "iestigšanas" centienos atgriezties atpakaļ. "Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis! Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat?" (Jesajas 43:18-19).

Atceries, ka Dievam ir spēks, lai transformētu. "Jauns un uzlabots" ir populārs solījums daudziem produktiem. Dažkārt tas ir tas, ko vēlamies attiecībā uz sevi. Nevis nelielus uzlabojumus, bet pilnībā pazudušu veco un absolūti jaunu, ievērojami pārveidotu "es". Šādu solījumu Dievs dod tiem, kuri seko Jēzum Kristum: "Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns" (2. Korintiešiem 5:17). "...lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē" (Romiešiem 6:4).

 

 

Roberts Dž. Tamasi 

Robert J. Tamasy 

ir viceprezidents bezpeļņas organizācijai Līderu Mantojums, Atlantā, ASV. Roberts ir autors grāmatām Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace; Tufting Legacies; un līdzautors, kopā ar David A. Stoddard, The Heart of Mentoring, u.c. Viņš publicē blogā: www.bobtamasy.blogspot.com. 


CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2017. 

 Bilde ©dreamstime